Japanse kerncentrales worden niet gemist

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 30 maart, 2012
Het vaak gehoorde “de kernuitstap zal tot een hogere CO2-uitstoot leiden” blijkt niet te kloppen in Japan. Sinds kort heeft dat land als gevolg van de kernramp in Fukushima nog maar één reactor in werking, en toch is de uitstoot van broeikasgassen er niet gestegen. Met dank aan energie-efficiëntie.

Tussen april en december 2011 zag Japan zijn CO2-uitstoot zelfs dalen in vergelijking met het jaar ervoor. Uiteindelijk zal Japan dus toch de doelstelling van het Kyotoprotocol halen. Niet slecht voor een land dat voor de ramp in Fukushima 54 reactoren telde.

Na de kernramp voorspelden doemdenkers dat Japan massaal fossiele brandstoffen zou moeten importeren om het verlies van zijn kernpark op te vangen. Toch zien we in het afgelopen jaar de invoer van olie, gas of steenkool niet echt stijgen.

Energiebesparing

Voor die krachttoer heeft de Japanse regering een beleid van energie-efficiëntie en energiebesparing uitgestippeld. In plaats van te zoeken naar manieren om méér elektriciteit te produceren, heeft ze gekeken hoe er minder verbruikt kan worden. Dat proces was al bezig sinds 2006, maar Fukushima heeft de zaken wel in een stroomversnelling gebracht. Vlak na de kernramp stelde de regering zich tot doel om het stroomverbruik met 15 procent te doen dalen op een jaar tijd.   

Concreet ging de Japanse overheid op zoek naar verspilling. Ze keek wat er bespaard kon worden bij de openbare verlichting en drong ook het energieverbruik van overheidsgebouwen terug. Daarnaast deden de grote bedrijven een duit in het zakje: ze passen hun verbruik aan op momenten dat de vraag hoog ligt en de spanning op het stroomnet toeneemt, en hebben geïnvesteerd in zuinigere productiemiddelen.

De bevolking zelf nam het grootste deel van de inspanningen voor haar rekening doordat de Japanners hun gewoontes aanpasten. Volgens een peiling van november 2011 door het onderzoekscentrum Micromil heeft de kernramp 70 procent van de Japanners aangezet tot verandering.

Airconditioning

Greenpeace Japan is een campagne gestart om de centrales de hele zomer gesloten te houden. De zomer is hier een periode van hoog verbruik, voornamelijk door airconditioning. Om een tweede zomer zonder kernenergie mogelijk te maken, moet dit milieubewust verbruiken worden volgehouden.

De wil van de Japanners om af te stappen van atoomstroom is een krachtige motivatie voor verantwoordelijk gedrag. Op die manier kan de kernramp in Fukushima paradoxaal genoeg ook een positief gevolg hebben: ze heeft de transitie versneld naar een productie gebaseerd op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

En bij ons?

In Japan net als bij ons is er nog heel wat potentieel om energie te besparen: minder airconditioning gebruiken, spaarlampen indraaien, elektronische toestellen niet in stand-by laten staan... Het zijn kleine dingen die in België misschien onnozel lijken, maar die voor de Japanner belangrijk zijn gebleken. Zo kunnen ze afstappen van kernenergie zonder terug te vallen op fossiele brandstoffen.

In België heeft een recent rapport over energie-efficiëntie van het onderzoeksbureau Climact op vraag van Greenpeace aangetoond dat het voor het sluiten de drie oudste reactoren in 2015 volstaat om ons elektriciteitsverbruik te stabiliseren. De inspanning voor de Belgische bevolking om uit kernenergie te kunnen stappen is net als in Japan minimaal.

Japan heeft de sprong gewaagd met het mes op de keel. In België hoeven we niet te wachten op een nucleair ongeval om ons consumptiepatroon te herzien.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.