Kernuitstap : oranjeblauw omzeilt wet

Nieuwsartikel - 2 augustus, 2007
Voor Greenpeace is de inhoud van het principe-akkoord over kernenergie van de regeringsonderhandelaars een staaltje acrobatie om de wet op de kernuitstap van 2003 te kunnen omzeilen. Zonder gegronde reden willen de onderhandelaars de planning herzien om de kerncentrales te sluiten. Greenpeace vindt het onaanvaardbaar en ongefundeerd om in het regeerakkoord de facto een verlenging van de levensduur van de kerncentrales op te nemen.

Kerncentrale van Tihange.

Er is geen enkele reden om vandaag de voorziene sluiting te herzien. In tegenstelling tot wat de nota van de formateur wil laten uitschijnen, is de bevoorradingszekerheid van het land vandaag niet in gevaar en kunnen met de geplande electriciteitsprojecten de eerste reeks kerncentrales in 2015 zonder problemen dicht. Een dergelijke bepaling in het regeerakkoord zou bovendien in tegenstelling zijn met de positie van de Franstalige partijen en de VLD tijdens de verkiezingscampagne. Zij drongen in eerste instantie aan op een debat over de energietoekomst van ons land, voor er een beslissing zou worden genomen.

Het principeakkoord van vandaag bevat ook een heffing op de monsterwinsten van Electrabel/Suez op de afgeschreven centrales. Greenpeace is al lang voor een dergelijke heffing. Maar er blijven veel te veel onduidelijkheden in het akkoord die moeten worden uitgeklaard. Zo is het onduidelijk vanaf wanneer de heffing zal ingaan en waaraan ze zal worden besteed. Voor Greenpeace moet deze heffing vanaf nu (niet vanaf 2015) naar de overheid gaan en besteed worden aan duidelijke oplossingen als energiebesparing en hernieuwbare energie

Onderwerpen