Nieuws uit Japan

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 26 maart, 2011
Op 11 maart werd Japan opgeschrikt door een zeer hevige aardbeving, gevolgd door een verwoestende tsunami. Ook de reactoren van een kerncentrale in Fukushima (op ongeveer 250 km ten noorden van Tokio) raakten beschadigd. De situatie is nog lang niet onder controle. Bijna Dagelijks doet Greenpeace een greep uit het nieuwsaanbod (tot 8 april!).

De ramp in Japan heeft ons allemaal diep getroffen. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers. Bovenop de verwoestende impact van de aardbeving en de tsunami, kampt het land nog met een gevaarlijke nucleaire dreiging.

Volg de situatie van dag tot dag.

Laatste berichten


8 april:

 • De zware naschok van gisteren heeft opnieuw geleid tot onveilige situaties in drie kerncentrales in Japan. In de centrale van Onagawa ontstonden er lekken in twee baden met gebruikte splijtstofstaven en de centrale verloor ook twee van haar drie stroombronnen. De koeling van alle drie de reactoren en drie baden met gebruikte splijtstofstaven is nu afhankelijk van één generator. Ook de centrales van Higashidori en Rokkasho draaiden een tijdlang op één noodgenerator.
 • Steeds meer Europese parlementsleden hebben (ernstige) bedenkingen bij kernenergie. Dat bleek woensdag tijdens een debat in het halfrond in Straatsburg. Toch heeft een resolutie over de lessen inzake nucleaire veiligheid die moeten worden getrokken uit de kernramp in Fukushima donderdag geen meerderheid achter zich gekregen in het Europees Parlement. De Belgische Europarlementsleden reageren ontgoocheld. "Alle verantwoordelijkheid komt nu bij de Commissie en de Raad te liggen."
 • Het Japanse bedrijf Toshiba Corp heeft de regering en uitbater Tepco voorgesteld om de door de aardbeving en tsunami van 11 maart beschadigde atoomfabriek Fukushima tegen 2020 te ontmantelen.

7 april:

 • Uit een vertrouwelijk rapport van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission over de nucleaire ramp in Fukushima blijkt dat de Amerikanen niet optimistisch zijn over de situatie in de centrale. Dat meldt de New York Times. Het rapport is ook erg kritisch over de Japanse aanpak. Die heeft volgens de Amerikanen geleid tot nieuwe, bijzonder ernstige problemen die "eindeloos dreigen aan te slepen".
 • Er is ook slecht nieuws over het gedichte lek waaruit 7.000 liter erg radioactief water recht de zee in vloeide. Dat lek werd gisteren gedicht, en hoewel dat aanvankelijk leidde tot een stijging van het waterniveau in het afvoerkanaal, zakte dat erg snel weer weg. Met andere woorden: het hoogradioactieve water heeft een andere weg gevonden.
 • De Japanse overheid overweegt nu toch om de evacuatiezone rond de kerncentrale uit te breiden. Tot nu hield ze vast aan een evacuatiezone van 20 kilometer ronde de centrale, en vroeg ze iedereen in een straal van 30 kilometer om binnen te blijven.
 • Tepco heeft aan de geëvacueerde stadjes in de buurt een voorschot op een schadevergoeding van acht euro per persoon gegeven. 'Waar blijven de excuses? Tepco heeft geen flauw benul van wat onze mensen moeten doormaken', fulmineert een boze burgemeester voor de camera van CNN. 'Deze vergoeding betekent niet veel.'

6 april:

 • De Japanse staatszender NHK, die recent onthulde dat de Japanse overheid bewust bijzonder hoge stralingscijfers achterhield, komt vandaag opnieuw met een verontrustend bericht. Ze sprak met een gezondheidsinspecteur die verklaart dat arbeiders op de site in Fukushima aan immense hoeveelheden straling worden blootgesteld: "Er hangt daar zoveel straling dat de toestellen gewoon tilt slaan".
 • Werknemers zijn erin geslaagd het lek te dichten in de beschadigde kerncentrale van Fukushima. Vanuit reactor 2 lekte dagenlang radioactief besmet water in zee. Tepco, de beheerder van de kerncentrale controleert nu of er nog andere lekken zijn. In het zeewater rond de centrale is zaterdag radioactief jodium gemeten dat 7,5 miljoen keer hoger was dan de wettelijke limiet.
 • Japanse vissers zijn woedend over de radioactieve vervuiling in zee. In de getroffen provincie zouden verschillende vissers de zee zijn opgetrokken, maar ze keerden later met lege handen terug nadat ze hoorden dat hun vangsten op de verschillende vismarkten in de regio afgewezen werden.
 • Intussen heeft Tepco laten weten dat het van van plan is om stikstof in de reactoren te spuiten. Ze beginnen met reactor 1. Het gaat volgens Tepco om een voorzorgsmaatregel om toekomstige ontploffingen te vermijden. In reactor 1 is een verontrustende hoeveelheid waterstofgas zich aan het opstapelen. Zonder ingreep kan dat leiden tot een zware explosie, waarbij flink wat radioactief materiaal zal vrijkomen. Volgens Amerikaanse bronnen zijn 70 procent van de splijtstofstaven in reactor 1 in “meltdown”.

5 april:

 • De officiële verklaringen over de stralingsrisico's blijven sporadisch en tegenstrijdig en dat zorgt voor verwarring bij de lokale bevolking.
 • De scheuren in de reactoren van de Japanse kerncentrale raken maar niet gedicht, waardoor elk uur 7 ton zwaar radioactief water zomaar in zee stroomt.
 • Tepco heeft 11.500 ton licht radioactief water in de oceaan gepompt om plaats te maken in de reservoirs voor zwaarder besmet water.
 • De Franse onderzoeksvereniging ARCO (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest) heeft op vijf locaties in Frankrijk gras gevonden dat “zeer licht besmet” is. Volgens ARCO zijn er waarden vastgesteld die “geen belangrijke gevolgen voor de gezondheid inhouden”.

4 april:

 • De beheerder van de Japanse kerncentrale van Fukushima, Tepco, zal 11.500 ton radioactief water in de Stille Oceaan lozen. Het is afkomstig van de beschadigde kerninstallaties. Volgens de woordvoerder gaat het om licht radioactief water. De hoeveelheid radioactief jodium in het water ligt 100 keer hoger dan toegestaan. "We hebben geen andere keuze dan het besmette water uit veiligheidsoverwegingen in zee te gooien", aldus regeringswoordvoerder Yukio Edano.
 • Er vloeit nog steeds hoogradioactief water in zee. Na de poging met beton werd zondag ook vergeefs geprobeerd om de scheur te dichten met een speciaal waterabsorberend bindmiddel.
 • Volgens de Japanse media was de regering zich bewust van de mogelijkheid dat de reactorkernen van kerncentrales gedeeltelijk smelten als alle stroom uitvalt en het onmogelijk wordt om de brandstofkernen af te koelen. De regering zei ook op een persconferentie dat een aardbeving zoals die op 11 maart maar één keer om de 10.000 à 1 miljoen jaar voorkomt. Daarom waren de reactors niet gebouwd om hieraan te kunnen weerstaan.
 • Volgens het Japanse bureau voor nucleaire veiligheid kan het nog maanden duren voor de problemen in Fukushima onder controle zijn gebracht. Het was voor het eerst dat het bureau mededelingen deed over de verwachte duur van de inspanningen om de problemen onder controle te krijgen.
 • Het Japanse ministerie van Volksgezondheid verklaart dat de radioactieve waarden in het kraantjeswater in alle gemeenten veilig zijn. Toch zal de situatie in Iidate, een dorp op 40 kilometer van de reactoren nog een tijdlang opgevolgd worden.

2 april:

 • Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) stelt dat de globale situatie in de Daiichi-kerncentrale van Fukushima “zeer ernstig” blijft. Reactoren 1, 2 en 3 worden nog steeds gekoeld met water aan een tempo van 7 tot 9 kubieke meter per uur.
 • Arbeiders van Tepco hebben een barst gevonden waarlangs het radioactieve water in zee stroomt. Omdat het water hier zwaar besmet is, vermoedt men dat de barst aan de basis ligt van de hoge radioactieve waarden in zee. Tepco heeft de put vol beton gestort, in de hoop het lek zo te dichten, maar dat plan mislukte omdat het beton niet kon uitharden door het water.

1 april:

 • Het grondwater in de kerncentrale Daiichi (Fukushima) werd gisteren voor het eerst getest. De hoeveelheid iodine-131 bleek zo hoog dat 0,1 liter van het water drinken, zou leiden tot de maximum blootstelling aan straling waaraan het publiek in een jaar mag blootstaan. De concentratie ligt vijf maal hoger dan gemeten in het zeewater. Deze resultaten betekenen geen onmiddellijk gevaar voor de volksgezondheid, aangezien de stalen werden genomen op de reactorsite en het grondwater steeds naar de zee vloeit.
 • Elektriciteitsmaatschappij en uitbater van de centrale, Tepco, ligt steeds meer onder vuur. Volgens het persagentschap Reuters heeft een doorlichting van het bedrijf aangetoond dat Japan en Tepco herhaaldelijk de gevaren hebben geminimaliseerd en waarschuwingen naast zich hebben neergelegd. Volgens een rapport van een veiligheidsingenieur uit 2007 bestond er tien procent kans dat er in de komende vijftig jaar een tsunami zal plaatsgrijpen waarop de centrale niet voorzien is.
 • Er duiken ramingen op over de financiële gevolgen voor Tepco en voor de belastingbetaler van deze kernramp. Bank of America Merrill Lynch schat bijvoorbeeld dat de elektriciteitsmaatschappij zich aan schadeclaims mag verwachten voor een totaal van 12 tot 120 miljard dollar, afhankelijk van hoelang de crisis nog voortduurt.
 • Zoals wettelijk bepaald zal de Japanse regering tot 6 miljard dollar vergoeden van de schade aan de vier reactoren, de rest is voor rekening van Tepco. Als het bedrijf dit geld niet heeft, moet de overheid leningen en subsidies verschaffen.

31 maart:

 • De Japanse premier Naoto Kan bevestigde dat Japan de vier getroffen reactoren van de kerncentrale Fukushima zal ontmantelen. Daarmee is het gevaar echter nog lang niet geweken. Het zal nog jaren duren voor de reactoren onschadelijk kunnen worden gemaakt, aangezien vele splijtstofstaven te gevaarlijk zullen blijven.

 • Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) dringt er bij Japan op aan de evacuatiezone uit te breiden van 20 naar 40 kilometer. Eerder al had Greenpeace ervoor gepleit de bestaande evacuatiezone uit te breiden.

 • De hoeveelheid radioactief jodium in het zeewater bij de Japanse kerncentrale Fukushima I blijft stijgen. Het peil ligt nu 4.385 keer zo hoog als wettelijk toegestaan. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo. Nooit eerder was de zee zo besmet.

 • Tepco waarschuwt bewoners van gebieden rond de kerncentrale van Fukushima dat ze niet mogen verwachten dat het bevel tot evacuatie in de komende weken zal opgeheven worden.

30 maart:

 • Er werd plutonium gevonden op vijf verschillende plaatsen buiten de reactoren. Het is duidelijk dat het afkomstig is van de kerncentrale in Fukushima. Dat kan wijzen op ernstige beschadiging van de brandstofstaven.

 • Frankrijk heeft twee nucleaire experten van de Franse groep Areva naar Japan gestuurd.

 • Het kabinet van de Japanse premier noemt de bevindingen van Greenpeace “niet perse betrouwbaar”.

 • Er doen geruchten de ronde dat uitbater Tepco in staatshanden zou komen.


28 maart:

 • In de Japanse kerncentrale Fukushima I zijn splijtstofstaven waarschijnlijk gedeeltelijk gesmolten. De kernsmelting zou in reactor 2 plaatsgevonden hebben. Dat heeft regeringswoordvoerder Yukio Edano maandag bekendgemaakt, aldus het Japanse persbureau Kyodo.

25 maart:

 • De Japanse regering raadt de bewoners in een straal van 20 tot 30 kilometer rond de vernielde centrale aan het gebied te verlaten. Eerder kregen ze enkel de raad om binnen te blijven. Volgens de Japanse premier Naoto Kan blijft de situatie in de centrale van Fukushima immers "onvoorspelbaar". We moeten uiterst waakzaam zijn, zei hij op een persconferentie.
 • De radioactiviteit van het water dat gisteren ernstige brandwonden veroorzaakte bij drie werknemers van de kerncentrale in Fukushima, lag 10.000 keer hoger dan normaal. De regering vraagt dat de eigenaar van de centrale maatregelen neemt om de veiligheid van het personeel te verbeteren. De drie arbeiders waren elektrische kabels aan het leggen in het centrale en kwamen in aanraking met water.
 • De enorm hoge radioactiviteit deed dan ook het vermoeden rijzen dat het reactorvat met de brandstofstaven beschadigd was, maar volgens het Japanse agentschap voor nucleaire veiligheid zijn daar voorlopig geen aanwijzingen voor.
 • Intussen zijn na de aardbeving en de verwoestende tsunami al meer dan 10.000 doden geteld. Ruim 17.000 mensen zijn nog vermist.

Arbeiders in een controlekamer van de kerncentrale in Fukushima.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.