Nucleaire Nobelprijs voor de Vrede

Nieuwsartikel - 13 oktober, 2005
De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Mohamed ElBaradei en het Internationaal Atoomagentschap IAEA, waar hij de leiding over heeft. Greenpeace zet grote vraagtekens bij het toekennen van de vredesprijs aan een organisatie die de verspreiding van nucleaire technologie bevordert.

Greenpeace actievoerders protesteren tijdens de opening van de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Atoomgenootschap (IAEA) bij het gebouw van de Verenigde Naties in Wenen. De actie is gericht tegen de rol van het IAEA in het promoten van kernenergie. ©Greenpeace/Kurt Prinz

Door het vreedzaam gebruik van kernenergie te promoten draagt denucleaire waakhond IAEA zelf bij aan de verspreiding van kernwapens.Greenpeace wil dat de IAEA zich alleen nog maar richt op hetcontroleren en veiligstellen van al bestaande gevaarlijke nucleairematerialen en technologie.

Onmogelijke spagaat

De IAEA heeft, naast zijn taak de ontwikkeling van kernwapens tecontroleren, als kerntaak de vreedzame toepassing van kernenergie tebevorderen. De organisatie zit hiermee in een onmogelijk spagaat: aande ene kant wil zij nucleaire technologie verkopen, aan de andere kantde verspreiding ervan tegengaan. De IAEA kan alleen een echte nucleairewaakhond zijn wanneer een einde komt aan de schizofrenie in zijntakenpakket. De promotie van kernenergie moet dan ook uit deIAEA-takenlijst worden geschrapt.

Belangrijke rol

ElBaradei heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in dewereld van nucleaire non-proliferatie. Hij uitte zware kritiek op deIrak-oorlog en is een groot voorvechter van een kernwapenvrije zone inhet Midden-Oosten. Ook wijst hij op de dubbele standaard vankernwapenstaten. Volgens hem is het onwerkbaar dat aan de ene kantjacht wordt gemaakt op kernwapens, terwijl het voor anderen kennelijkwel acceptabel is om kernwapens te hebben en hun arsenaal uit tebreiden.

Nieuwe discussie

Greenpeace hoopt dat het toekennen van de Nobelprijs een nieuwediscussie over de fundamentele tegenstelling binnen het IAEA op gangzal brengen. Alleen een einde aan alle 'vreedzame'kernenergieprogramma's, vernietiging van kernwapens en grootschaligeinzet op gebruik van duurzame energie verzekert een einde aan deserieuze dreiging van kernwapens.

Onderwerpen