Panorama uitzending Pax Electrabel: Een ongemakkelijke waarheid voor Electrabel

Nieuwsartikel - 4 juni, 2007
Op zondag 3 juni presenteerde het VRT magazine Panorama een diepgaande reportage over Electrabel: een wereld van rechtstreekse en onrechtstreekse omkoperij, bedreigingen, het monddood maken van onafhankelijke wetenschappers, hoge tarieven, het saboteren van windenergie.

Electriciteitscentrale van Electrabel in Les Awirs

In de reportage wordt duidelijkaangetoond hoe Electrabel de voorbije decennia te werk ging om haarmonopoliepositie te handhaven en woekerwinsten te maken:

  • lokale politici aan zich binden, o.a. door jobs aan familieleden aan te bieden
  • onafhankelijke wetenschappers monddood proberen te maken
  • politiek lobbywerk om onafhankelijk onderzoek van de overheid stop te zetten
  • politiek lobbywerk om de financiering van onderzoek naar windenergie stop te zetten
  • een project voor windenergie op zee proberen te saboteren

De financiële belangen die op hetspel staan zijn gigantisch. In het jaar 2000 publiceerde Greenpeaceal een studie die berekende dat de klanten minstens 14 miljard € (euro!) teveel hadden betaald voor de bouw van de kerncentrales (in totaal werdminstens 28 miljard betaald). Dit is een echte nationale aderlating,die Electrabel vandaag in staat stelt om buitensporige winsten temaken.

Greenpeace vraagt dat de nieuweregering de volgende stappen onderneemt:

  • een versnelde sluiting van de kerncentrales, dit maakt plaats voor nieuwe investeringen;
  • het recupereren van de woekerwinsten, b.v. via een 'mottenballentaks';
  • een correcte financiering van het kernafval: de vervuiler betaalt;
  • een correcte verzekering van kernenergie: wie het risico creëert betaalt.

Deze eisen worden gedetailleerduitgewerkt in een nota aan de nieuwe regering.

Misschien wenst u na het zien van dezereportage te kiezen voor echte groene stroom. Sinds 2002 publiceertGreenpeace een rangschikking van elektriciteitsleveranciers, die utoelaat een geïnformeerde keuze te maken: www.greenpeace.org/groenestroom