Regering geeft cadeau van 750 miljoen aan Suez-Electrabel

Nieuwsartikel - 4 oktober, 2008
De Ministerraad besliste gisteren om voor 2008 slechts 250 miljoen euro te recupereren van de minstens één miljard onterechte winsten die Suez-Electrabel elk jaar maakt. Hierdoor blijft de elektriciteitsmonopolist de Belgische markt als een melkkoe gebruiken om investeringen te financieren in vervuilende steenkool- en kerncentrales in het buitenland. Greenpeace eist een volledige en recuperatie van deze winsten op jaarlijkse basis zodat er geïnvesteerd kan worden in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Electrabel pukt u kaal

Greenpeace wil dat de regering een deel van de onrechtmatige winsten ter beschikking stelt van Belgische gezinnen die investeren in energiebesparende maatregelen.  gerichte sociale tariefmaatregelen, zou dat een structurele oplossing zijn voor de stijgende energiefactuur. Het volledig terugvorderen van de onrechtmatige winsten van Suez-Electrabel  zou dus een vierdubbele winst opleveren: een schoner milieu, een betere werkende markt, een lagere energiefactuur en meer tewerkstelling dankzij de nieuwe investeringen.

Greenpeace heeft een procedure gestart om deze boekhouding (de besteding van de ontvangsten genoemd) van de CREG te bekomen, voorlopig zonder succes.

Volgens Greenpeace moet minister Magnette in de eerste plaats volledige transparantie afdwingen in dit miljardendossier waarvan de boekhouding angstvallig geheim gehouden wordt. 

Onderwerpen
Tags