Stresstests: nucleaire sector beoordeelt zichzelf

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 31 mei, 2012
In juni overhandigt de Europese Commissie het eindrapport over de Europese stresstests aan de Europese ministerraad. We lieten dit rapport doorlichten door onafhankelijke experten. Zij adviseren de Belgische overheid om Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 onmiddellijk te sluiten.

Bovendien bleek dat verschillende evaluatoren van de stresstesten directe of indirecte banden hebben met de nucleaire sector. Met andere woorden: de nucleaire sector beoordeelt zichzelf.

“Het eindrapport is ongeloofwaardig, niet transparant, niet onafhankelijk en veel te beperkt. De Europese stresstests zijn geen betrouwbare graadmeter om de veiligheid van onze kerncentrales te beoordelen”, zegt Eloi Glorieux als energiespecialist van Greenpeace België.

Ons kent ons

De Europese stresstests werden niet verricht door onafhankelijke experten, maar door Electrabel GDF Suez zelf. Het internationale team dat de evaluatie van regulator FANC (2) beoordeelde, telde vooral afgevaardigden van nationale regulatoren uit andere EU-landen. Binnen dat gesloten wereldje is het niet gebruikelijk om publiekelijk het werk van collega's te bekritiseren. Sommigen hadden zelfs directe banden met de nucleaire sector. (zie briefing "Nucleaire sector beoordeelt zichzelf in eindrapport Europese stresstesten")

Te beperkt

Het stresstestrapport beperkt zich tot voorspelbare scenario's en die vormen geen betrouwbare waardemeter voor nucleaire veiligheid. In Fukushima en Tsjernobyl was een onvoorspelbare combinatie van factoren juist de oorzaak van een ramp.

Ondertussen hebben Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 hun ontwerpleeftijd van 30 jaar ver overschreden. Toch werden cruciale componenten, zoals leidingen, het reactorvat, kranen en afsluitkleppen, controle- en meetapparatuur, niet getest op ouderdomskwaaltjes. Verschillende besluiten in het stresstestrapport zijn door tijdsgebrek gebaseerd op het oordeel van één ingenieur van Electrabel, niet op uitgebreid onderzoek of controles.

De Belgische overheid vroeg Electrabel trouwens om nog een extra rapport op te stellen over risico's rond vliegtuigcrashes, terroristische aanslagen of sabotage, maar dit rapport is niet publiek beschikbaar en door geen enkele onafhankelijke instantie beoordeeld.

Zwakheden

De reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 zijn niet uitgerust met een gefilterd ventilatiesysteem om radioactieve stoom af te laten. Bij een kernramp zal de druk in het reactorgebouw met een enkele betonnen wand hoog oplopen en kan het koepelgebouw het onder die druk begeven. Tihange is voorts onvoldoende beschermd tegen overstromingsgevaar.

Kernuitstap

Het eindrapport is dus hoogstens een aanzet voor een grondigere analyse van de veiligheid van de kerncentrales. Komt die analyse er niet, dan zijn de stresstests enkel opgezet om het vertrouwen in kernenergie te herstellen.

De onafhankelijke experten die op vraag van Greenpeace de Belgische weerstandsrapporten van Doel en Tihange analyseerden, besluiten dat de reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 onmiddellijk gesloten moeten worden.

Op basis van de conclusies van deze onafhankelijke wetenschappers vraagt Greenpeace om alle veiligheidsmaatregelen die tijdens het stresstestproces geïdentificeerd werden, onmiddellijk te implementeren. Doel 1, Doel 2 en Tihange zouden ten laatste in 2015 dicht moeten. Er is dringend nood aan een nationaal energieplan dat ons land voorbereidt op het sluiten van de 4 overige reactoren, ten laatste in 2022-2025.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.