Go Wind : Windforce 12 - Executive summary (NL)

Rapport - 4 december, 2003
Deze studie werd opgezet om na te gaan of het haalbaar is om met windenergie tegen 2020 een penetratiegraad te bereiken van 12% van de wereldwijde elektriciteitsvraag. Dit is geen voorspelling, maar een haalbaarheidsstudie. De implementatie ervan zal afhangen van de beslissingen die regeringen overal in de wereld zullen nemen.

Download document

Num. pages: 5