Het klimaat kan niet wachten op Bush

Rapport - 3 december, 2003
Het bezoek van president Bush aan Europa dreigt te worden overschaduwd door woede omdat de grootste producent van broeikasgassen ter wereld zomaar de internationale klimaatonderhandelingen van de afgelopen twaalf jaar aan zijn laars lapt.

Download document

Num. pages: 4