Windforce 12

Rapport - 4 december, 2003
A blueprint to achieve 12% of the world's electricity from wind power by 2020 Methodologie Deze studie werd opgezet om na te gaan of het haalbaar is om met windenergie tegen 2020 een penetratiegraad te bereiken van 12% van de wereldwijde elektriciteitsvraag. Hierbij moesten een reeks elementen van technische, economische en geografische aard in acht genomen worden. De voornaamste gegevens die bijdroegen tot deze studie waren: - Een studie van de wereldwijde mogelijkheden inzake windenergie en hun geografische spreiding. - De hoeveelheid elektriciteit die nodig is en of deze aan het net gekoppeld kan worden. - De huidige status van de windenergiemarkt en haar potentiële groei. - Een analyse van de windenergie-technologie en de kosten ervan. - Een vergelijking met andere opkomende technologieën op basis van de 'leercurve-theorie'.

Download document

Num. pages: 52