65% van de Belgische bevolking wil NAVO-kernwapens verwijderen

Greenpeace roept defensieminister Flahaut op om hier actief werk van te maken

Persbericht - 30 mei, 2006
Greenpeace publiceert vandaag een opiniepeiling in de zes landen met NAVO-kernwapens op hun grondgebied. Daaruit blijkt duidelijk dat meer dan twee derden van deze Europese burgers een kernwapenvrij Europa wenst. De opiniepeiling valt samen met de publicatie van een nieuw rapport “Een toekomst zonder nucleaire risico's - Waarom NAVO-kernwapens uit Europa moeten verdwijnen”, dat een licht werpt op de verborgen gevaren van deze wapens in onze achtertuin. De milieuorganisatie herhaalt haar pleidooi voor een veiliger toekomst zonder kernwapens. Greenpeace zal het rapport - samen met de resultaten van de opiniepeiling - deze namiddag overmaken aan de minister van Defensie, André Flahaut. De bal ligt nu in het kamp van de Belgische regering.

Greenpeace overhandigt het rapport 'Safe' aan de kabinetschef Regibeau van het ministerie van Defensie.

Het vandaag gepubliceerde rapport gaat in detail in op de aanwezigheid van de 480 Amerikaanse kernwapens, gestationeerd in Europa (Duitsland, België, Italië, Groot-Brittannië, Nederland en Turkije). De vernietigende kracht van deze nucleaire wapens staat buiten kijf: de kracht ervan gaat tot tienmaal de atoombom die gedropt is op Hiroshima. Een gecombineerde explosie zou een behoorlijk deel van België verwoesten en een destructieve impact hebben tot ver buiten de landsgrenzen.

Het rapport gaat ook dieper in op de chronische desinformatie en de waas van geheimzinnigheid die wordt opgetrokken rondom de in Europa gestationeerde Amerikaanse kernwapens.

"Volgens de opiniepeiling, uitgevoerd door Stratcom (2) in opdracht van Greenpeace, lijkt minder dan één Belg op vijf zich bewust van de aanwezigheid van de 20 Amerikaanse kernwapens op Kleine Brogel in Limburg", aldus Bart Libaut van de nucleaire ontwapeningscampagne van Greenpeace. "Eenmaal geïnformeerd over hun aanwezigheid, willen meer dan zes Belgen op tien deze kernwapens weg uit Europa."

Een NAVO-topconferentie die in Riga (Letland) zal plaatsvinden in november 2006 - en waar het finaliseren van de discussie over de modernisering van de NAVO op de agenda staat - biedt een unieke kans om Europa voorgoed te bevrijden van de risico's die deze Amerikaanse kernwapens met zich meebrengen. Ter voorbereiding hiervan is het uitermate belangrijk dat de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens al wordt geagendeerd en besproken op de eerstkomende ministeriële NAVO-vergadering van de defensieministers, op 8 juni 2006.

"België heeft al zin voor initiatief getoond door in het federale Parlement een resolutie te stemmen voor non-proliferatie en nucleaire ontwapening (3). Niets staat dus de definitieve verwijdering in de weg van de Amerikaanse kernwapens van ons grondgebied. Het is nu aan de Belgische regering om het nodige te doen", vervolgt campagnedirecteur Wendel Trio van Greenpeace België. "De ontmanteling van deze kernwapens is een essentiële stap naar een wereld zonder massavernietigingswapens, en dus een veiliger toekomst."

Een van de zorgwekkende aspecten aan de huidige situatie is dat de Verenigde Staten een nucleaire aanval kunnen opzetten vanuit Europa, zonder de autoriteiten te consulteren van de landen die deze kernwapens huisvesten. Volgens recente onthullingen van onderzoeksjournalist Seymour Hersh in de Newyorker van 7 april, is er een reële kans dat B61-kernwapens - het type dat in Europa is gestockeerd - door de Verenigde Staten gebruikt zouden worden bij een mogelijk aanval op Iran (4). Daardoor zouden de 'gastlanden' van de kernwapens ongewild mee betrokken worden in een nucleair conflict.

In het rapport wordt dieper ingegaan op de risico's die inherent verbonden zijn aan de aanwezigheid van NAVO-kernwapens in Europa en België. Zo maken we onszelf kwetsbaar voor terrorisme. Ook de gevaren die het onderhoud van de kernwapens met zich meebrengen, in het bijzonder door de verplaatsingen, worden in herinnering gebracht. In het rapport dat Greenpeace vandaag overhandigt aan minister Flahaut wordt dan ook gepleit voor een krachtig en ambitieus Belgische standpunt tijdens de komende ministeriële NAVO-vergadering.

Notes:

1) Het rapport is gepubliceerd op de website: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/

2) Stratcom is een internationaal bureau voor strategische communicatie, onder andere gespecialiseerd in opinie-onderzoek. Het is gevestigd in Canada. Zie http://www.stratcom.ca/

3) Recente politieke ontwikkelingen in België, uit het rapport 'De verborgen gevaren in onze achtertuin'
- 21 april 2005: de Belgische Senaat pleit voor de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa.
- 26 mei 2005: de Belgische minister van Defensie André Flahaut verklaart in het parlement dat Duitsland geen contact heeft opgenomen met België over de toekomst van de Amerikaanse kernwapens in Europa en dat het punt niet op de agenda staat voor de eerstkomende NAVO-vergadering in juni.
- 13 juli 2005: Via een resolutie vraagt ook de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een terugtrekking van de NAVO-kernwapens.
- 29 september 2005: In een opiniestuk in de krant De Standaard verwerpt het Belgische parlementslid Dirk van der Maelen (sp.a) de Amerikaanse kernwapens en de bijhorende kernwapenpolitiek en vraagt hij de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa.
Bron: The Nuclear Information Project http://www.nukestrat.com/us/afn/nato.htm

4)http://www.newyorker.com/printables/fact/060417fa_fact

Link naar de resultaten van de opiniepeiling:http://www.greenpeace.org/international/press/reports/nuclear-weapons-in-europe-survey

Onderwerpen