België doet niets tegen illegaal tropisch hout

Persbericht - 9 september, 2015
Verdacht tropisch hout blijft zijn weg vinden naar België. Dat is de conclusie van een recent onderzoek door Greenpeace in Kameroen. Op tien dagen van een rondetafelgesprek over de handel in illegaal hout, herinnert de milieuorganisatie de Belgische autoriteiten eraan dat de Europese Houtverordening onvoldoende toegepast wordt in ons land.

Maar waarop wacht België nog om de nodige maatregelen te nemen? Verschillende onderzoeken door Greenpeace in het Braziliaanse Amazonewoud en in de Democratische Republiek Congo hebben al aangetoond dat ons land de Europese Houtverordening te laks toepast. Deze regelgeving verbiedt dan wel het op de markt brengen van illegaal hout, maar tropisch hout met een hoog risico op illegaliteit blijft tussen de mazen van het Belgische net glippen en belandt zo bij Belgische invoerders.

Vijf Belgische bedrijven betrokken

Greenpeace heeft recent ook onderzoek gevoerd in Kameroen. Het resultaat hiervan is opnieuw overweldigend: in 2015 waren al minstens vijf Belgische bedrijven betrokken bij de handel in Kameroens hout afkomstig van het bedrijf CCT: Callens, Decolvenaere NV, Firma CRAS NV, Thys Hout en Vandecasteele Houtimport.

CCT haalt haar hout echter bij bedrijven die zich inlaten met illegale bosexploitatie. Voor Greenpeace is het risico op illegaliteit dan ook te groot voor dit tropisch hout. In Kameroen zijn illegale bosexploitatie en corruptie immers schering en inslag, en vertonen de controlesystemen ernstige tekortkomingen [1].

"Het is niet de eerste keer dat Greenpeace aan de alarmbel trekt", zegt Sébastien Snoeck, verantwoordelijke voor de bossencampagne bij Greenpeace België. "De FOD Leefmilieu en minister Marghem moeten hun werk doen. Het risicovolle hout van CCT moet in beslag worden genomen tijdens het onderzoek en de Europese Houtverordening moet worden toegepast door alle actoren in de sector. De invoerders hebben de plicht hun contract met CCT te beëindigen totdat de legaliteit van het de exploitatie bewezen is. Als bovendien blijkt dat ze het risico op illegaliteit onvoldoende geëvalueerd en beperkt hebben, moeten er sancties worden opgelegd."

Rondetafelgesprek: concrete maatregelen gevraagd

Sinds de inwerkingtreding van de Europese Houtverordening in maart 2013 is de invoer van illegaal hout verboden. Bedrijven zijn verplicht maatregelen te nemen om het risico op illegaal hout te beperken, en de bevoegde autoriteit (de FOD Leefmilieu) moet de regelgeving strikt toepassen. In iets meer dan twee jaar tijd heeft Greenpeace de toepassing ervan gevraagd voor 14 invoerders, soms zelfs voor meerdere inbreuken per bedrijf. Ook bij de politie en het openbaar ministerie werden klachten ingediend. Maar tot op heden werd nog geen enkel Belgisch bedrijf gesanctioneerd.

Los van enkele verklaringen heeft minister Marghem nog geen enkele concrete maatregel genomen. Greenpeace verwacht van de Belgische autoriteiten dat ze het probleem eindelijk serieus nemen en concrete maatregelen aankondigen naar aanleiding van het rondetafelgesprek over illegaal hout, dat op 21 september plaatsvindt op het kabinet van minister Marghem.

Noot:
[1] De Britse denktank Chatham House publiceerde dit jaar een rapport waarin het stelt dat het niet de goede kant opgaat met de strijd tegen de illegale bosexploitatie in Kameroen, omwille van een gebrek aan politieke wil en de invloed van corruptie in de sector van de bosbouw.

Onderwerpen