DEME verkiest centen boven milieu in de Noordpool

Persbericht - 4 augustus, 2014
De vloot van het Belgische bedrijf DEME nadert het Jamal-schiereiland in het Russische noordpoolgebied, waar ze zal meehelpen aan de bouw van de omstreden Sabetta-haven. Nochtans is de milieu-impact van de werken die het baggerbedrijf zal uitvoeren, nog niet voldoende bestudeerd. Greenpeace eist dat DEME – dat naar eigen zeggen hoge milieustandaarden hanteert –zijn Arctische activiteiten stopzet.

Een lucratief contract aanvaarden of het eigen duurzaamheidscharter naleven, erg lang heeft DEME niet getwijfeld. DEME’s schepen zetten inmiddels koers naar de Russische Noordpool. Daar treedt het baggerbedrijf in dienst van Yamal LNG, de firma die de werken in Sabetta leidt. Het gaat om haveninfrastructuur die van cruciaal belang is voor Rusland, dat aan de Noordpool olie en gas wil ontginnen en uitvoeren.

Recentelijk hadden Greenpeace en WWF de risico’s van dit project blootgelegd, en de milieuorganisaties betreuren dat DEME zijn activiteiten aan het Jamal-schiereiland niet heeft opgeschort.

“Samen met onze collega’s van WWF hebben we de vertegenwoordigers van DEME ontmoet. Ze hebben hun milieuplan uit de doeken gedaan, maar dat was allesbehalve overtuigend. Er blijven nog heel wat vraagtekens staan, in bijzonder over de gevolgen van de werken op de bedreigde walvissoorten die er voorkomen. Bovendien menen we dat het onmogelijk is om op duurzame wijze in het noordpoolgebied te opereren. Als het trouw wil blijven aan zijn milieustandaarden, heeft DEME maar één optie: zich uit dit project terugtrekken”, verklaart Joeri Thijs, campagneverantwoordelijke voor de Noordpool bij Greenpeace België.

 “Een nieuw milieueffectenrapport voor het ganse Sabetta-project zou eind augustus verschijnen, gevolgd door een volksraadpleging in Rusland”, legt Joeri Thijs uit. “Het is voor deze regio en haar ecosysteem van primordiaal belang om daar rekening mee te houden. We vinden het dan ook bizar dat een speler als DEME daar niet op heeft gewacht. We eisen dat het zijn positie herziet en zijn operaties in de Noordpool stopzet.”

Eveneens absurd is dat Delcredere al heeft aangegeven dat het de activiteiten van DEME in Sabetta wil steunen [1]. De Belgische openbare kredietverzekeraar heeft blijkbaar geen lessen getrokken uit zijn fouten in het verleden, want eerder verstrekte Delcredere al een garantie aan baggerbedrijf Jan De Nul, dat in 2012 en 2013 in het noordpoolgebied actief was.

“Delcredere geeft de fakkel door, terwijl de milieu-impact die de werken van DEME in de Russische Noordpool zullen hebben onvoldoende is geanalyseerd. Dat is totaal onverantwoord. Geen enkele kredietverzekering, in dit geval zelfs met de steun van de belastingbetaler, zou gebruikt mogen worden om de risicovolle Arctische activiteiten van DEME te dekken. Greenpeace en WWF verwachten van de Belgische autoriteiten dat ze de Noordpool beschermen, in plaats van ontginning en vernietiging aan te moedigen. Het noordpoolgebied is uniek en speelt een sleutelrol in het klimaatevenwicht op aarde. We mogen de Noordpool niet opgeven”, besluit Joeri Thijs.

Onderwerpen