Eindsprint ingezet op klimaattop Marrakesh

Persbericht - 15 november, 2016
Nu regeringsleiders en ministers op de klimaattop in Marrakech aankomen - met ook een uitgebreide Belgische delegatie (6 ministers werden aangekondigd) - nadert de top het uur van de waarheid. Marrakech is de eerste stap naar een vlotte uitvoering van het internationale klimaatakkoord van Parijs.

Eind deze week moet een tweejarig plan klaarliggen met mechanismen en afspraken om het mondiale klimaatakkoord van Parijs vorm te geven en nationale klimaatambitie op te schroeven. Ook belangrijke elementen zoals financiële steun voor ontwikkelingslanden moeten worden uitgeklaard om het akkoord van Parijs naar behoren te laten werken.

China is klaar om een leidersrol te blijven spelen en boekt ook belangrijke vooruitgang in het beperken van de uitstoot door steenkool. De grootste vervuiler is daarmee op koers om zijn klimaatambities die het in Parijs neerlegde ruimschoots te overtreffen. Voor het volgende klimaatexamen in 2018 is het belangrijk dat alle landen, ook ons land, hun klimaatplannen ambitieuzer maken. Dat is noodzakelijk om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden en het klimaatakkoord van Parijs na te leven.

“De bottom line is dat landen hun ambitie moeten verhogen en dat de tijd daarvoor dringt", zegt Joeri Thijs, klimaatexpert bij Greenpeace België en momenteel in Marokko voor de klimaattop.

Hier in Marrakesh toont gastheer Marokko vandaag de weg voorwaarts met een ‘high-level’ evenement dat 100% hernieuwbare energie aanduidt als dé manier om de opwarming van de aarde in te perken. Marokko is al een voorbeeld in de regio: het wil meer dan de helft van zijn energie opwekken met hernieuwbare energie tegen 2030.

“Wij zijn de generatie die fossiele brandstoffen een halt zal toeroepen. We zijn daarom ook hier in Marrakech om wereldleiders duidelijk te maken dat onze toekomst 100% hernieuwbaar zal zijn. De hernieuwbare energierevolutie is volop aan de gang, mondiaal en niet meer te stoppen”, besluit Thijs.

Contacts (in Marrakesh):
Thomas Leroy, persverantwoordelijke bij Greenpeace, 0032-496.26.31.91
Joeri Thijs, klimaatexpert bij Greenpeace, 0032-496.26.31.92

 

Onderwerpen