FANC niet meer geloofwaardig, wat beslist regering?

Heropstart Doel 3 en Tihange 2

Persbericht - 17 november, 2015
Onverantwoord. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft officieel een positief advies gegeven voor het heropstarten van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu vinden dat het FANC hiermee de veiligheid van de burgers op het spel zet. Het is aan de federale regering om haar verantwoordelijkheid te nemen door de twee reactoren dicht te houden.

"Het FANC geeft groen licht terwijl het de oorzaken van de scheurtjes nog steeds niet met zekerheid gekend zijn. Erger nog: niets sluit uit dat de scheurtjes in de toekomst groter zullen worden. Met dit advies negeert het FANC de veiligheid van de Belgische bevolking. De Belgische regering, bij wie de beslissing ligt, kan zich dit risico niet permitteren. De enige verantwoordelijke beslissing is dat de twee reactoren gewoon dicht blijven", verklaart Jan Vande Putte van de Energiecampagne bij Greenpeace België.

Na een eerste sluiting in 2012 waren beide reactoren al eens enkele maanden opnieuw actief, waarna ze kort daarop weer werden stopgezet toen het probleem erger bleek dan eerst gedacht. En in februari van dit jaar kwamen nog eens duizenden nieuwe scheuren aan het licht… Dus welke geloofwaardigheid heeft het oordeel van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle? En vooral, welke garantie hebben we vandaag dat deze reactoren wél 'veilig' zijn? Geen enkele.

"Onze politieke leiders moeten de bevolking beschermen. Ze mogen zich niet verbergen achter het advies van een falend agentschap. Door de scheurtjesreactoren opnieuw op te starten, speelt de Belgische regering Electrabel in de kaart en blokkeert ze de dringende energietransitie naar schone energie die de burgers en onze planeet nodig hebben", besluit Jan Vande Putte.