Glyfosaat: Welk spel spelen Borsus en de Commissie?

Persbericht - 6 juni, 2016
Voor de derde keer is de Europese Commissie er niet in geslaagd om bij de lidstaten voldoende steun te vinden voor haar plan om het gebruik van glyfosaat in de EU met 18 maanden te verlengen. De impasse is het gevolg van de aanhoudende bezorgdheid van een groot aantal landen over het gebruik van de waarschijnlijk kankerverwekkende pesticide.

“Ondanks alle bewijzen en protesten willen minister Borsus en de Commissie nog steeds het gebruik van glyfosaat zonder enige beperking verlengen. Het is onverantwoord en gevaarlijk om zo te blijven spelen met de gezondheid van de bevolking en het milieu”, reageert Muriel de Pauw, verantwoordelijke voor de landbouwcampagne bij Greenpeace België.

Het zijn barre tijden voor de voorstanders van glyfosaat. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek noemt de stof “waarschijnlijk kankerverwekkend”, een groot aantal Europese landen is voldoende bezorgd om een verlenging te weigeren en ook in België nemen de drie gewestregeringen maatregelen om het gebruik van glyfosaathoudende pesticiden zoals Roundup en Weedol te beperken.

“Het gebruik van glyfosaat door particulieren en openbare diensten moet uit voorzorg verboden worden”, zegt Muriel de Pauw. “Geen enkel redelijk politicus kan het gebruik van een dergelijk gif blijven toelaten en intussen beweren de belangen van de burger en het milieu te verdedigen. Het wordt dringend tijd voor minister Borsus om los te komen van de pesticideproducenten en het voorzorgsprincipe te respecteren.”

Contact Pers: Laurent Leyssens: 0476/452.672

Contact Campagne: Muriel de Pauw: 0479/74.00.57

Onderwerpen