Greenpeace Nederland lekt opnieuw geheime onderhandelingen

Persbericht - 20 september, 2016
Greenpeace Nederland lekt onderhandelingstekst TiSA, publiceert analyse van energiebijlage tijdens onderhandelingen in Genève. Ook vandaag vindt in Brussel een grote manifestatie plaats tegen internationale vrijhandelsverdragen zoals TTIP, CETA en TiSA.

Greenpeace Nederland heeft vandaag nieuwe teksten en een diepgaande analyse gepubliceerd van delen van de onderhandelingen over TiSA (Trade in Services Agreement), die momenteel achter gesloten deuren plaatsvinden in Genève. De gelekte documenten werpen een licht op deze gesprekken die lijnrecht staan tegenover zowel democratische principes als afspraken gemaakt op de klimaattop in Parijs eind vorig jaar. [1]

De nieuwe reeks gelekte TiSA documenten - waaronder de bijlage over energiediensten - zijn reden tot grote bezorgdheid. TiSA is nog zo goed als onbekend bij het brede publiek, maar kan tegen eind dit jaar al in kannen en kruiken zijn. De onderhandelingen worden in het geheim gevoerd, en op sommige van de gelekte teksten rust bovendien een geheimhoudingsclausule tot vijf jaar ná ondertekening van het verdrag. De teksten zijn te vinden op www.tisa-leaks.org.

De publicatie van de TiSA documenten valt samen met toenemende politieke kritiek uit Frankrijk en Duitsland op de onderhandelingen over TTIP tussen de EU en de Verenigde Staten. Zowel TTIP als CETA, het gelijkaardige, controversiële verdrag tussen de EU en Canada, zullen op 23 september in Bratislava besproken worden door de Europese handelsministers.

In Genève protesteerden actievoerders van Greenpeace bij het gebouw waar momenteel vertegenwoordigers van 50 landen samen zijn voor de 20ste onderhandelingsronde over TiSA. De activisten riepen met grote oogballen op tot volledige openheid en ontrolden een spandoek met de tekst “Don’t trade away our planet (Versjacher onze planeet niet)”.

Om 10u00 plaatselijke tijd zal op de Rue de Varembé 1 (gelijkvloers) 1201 in Genève een persconferentie plaatsvinden waar journalisten vertegenwoordigers kunnen ontmoeten van vakbonden, consumentenorganisaties, en groepen voor digitale rechten, die getroffen worden door de geheime onderhandelingen. De gelekte documenten zullen ter inzage van het publiek liggen in een transparante leesruimte buiten de locatie van de persconferentie. [2] [3]

Susan Cohen Jehoram, internationaal campagneverantwoordelijke voor TTIP bij Greenpeace Nederland: “Dit lek toont aan dat TiSA, net als andere handelsverdragen, bepalingen bevat die de mogelijkheid van beleidsmakers om actie te ondernemen tegen de klimaatopwarming ernstig beperken.”

Uit de analyse door Greenpeace Nederland blijkt:

  • Deregulering: Door de onderhandelde stand still wordt het moeilijk om broodnodige regels vast te leggen voor bedrijfssectoren, aangezien die geen striktere regels toelaat.
  • Een ratelmechanisme (ratchet) betekent dat cruciale diensten zoals energie, drinkwater en onderwijs, eens geprivatiseerd, niet opnieuw genationaliseerd kunnen worden - en dus altijd winstgedreven zullen zijn.
  • Democratische controle en de mogelijkheid voor democratisch verkozen overheden om nieuwe regels op te leggen worden sterk ingeperkt door de invloed die bedrijven krijgen op het opstellen en zelfs tegenhouden ervan wanneer die hun belangen in het gedrang brengen.
  • Er mag niet langer een onderscheid worden gemaakt tussen meer en minder schadelijke fossiele brandstoffen, waardoor een uitfasering van de meest schadelijke brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas onmogelijk wordt.
  • Handelsakkoorden zoals TiSA zullen leiden tot een toename in de handel van fossiele brandstoffen, terwijl de in Parijs gemaakte klimaatafspraken net oproepen tot een afname in de handel en het gebruik ervan.

"Google en Facebook horen niet te beslissen over privacyrechten, banken horen zichzelf niet te reguleren, en de fossielebrandstoffenindustrie in de pap laten brokken bij het milieubeleid is net zo absurd als de tabaksindustrie het gezondheidsbeleid laten bepalen”, zegt Cohen Jehoram.

Greenpeace eist dat de onderhandelingen over TiSA en TTIP onmiddellijk worden stopgezet en dat CETA en TPP (tussen landen aan beide zijden van de Stille Oceaan) weggestemd worden. Handelsverdragen moeten klimaatactie ondersteunen, in plaats van die te ondermijnen. Het is onaanvaardbaar dat handelsverdragen als TiSA, TTIP of CETA in het geheim onderhandeld worden en burgers en het milieu schade toebrengen. In plaats van onze milieubescherming op te offeren voor de winst van grote bedrijven, moet elk nieuw handelsverdrag uitblinken op het vlak van klimaatbescherming en transparantie.

Noten:
[1] De mediabriefing over de energiebijlage kan in bijlage (in het Engels) gevonden worden. En op aanvraag in het Nederlands.

[2] De persconferentie zal via livestream te volgen zijn.

[3] Commentaren van andere NGOs over andere aspecten van TiSA kunnen eveneens gevonden worden op www.ttip-leaks.org.

 

Onderwerpen