Greenpeace-activisten blokkeren geheime TTIP-onderhandelingen

Onderhandelaars willen speciale rechtbank voor bedrijven om overheden aan te klagen

Persbericht - 22 februari, 2016
Actievoerders van Greenpeace hebben onderhandelaars van de EU en de VS belet hun geheime gesprekken voort te zetten over een handelsakkoord dat multinationals ongeziene macht zal geven. De activisten waarschuwen voor de gevaren van het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) voor onze democratie, milieubescherming, gezondheidsnormen en werkomstandigheden.

30 activisten ketenden zich vast aan de ingang van het conferentiecentrum waar de vergadering had moeten plaatsvinden. Klimmers ontrolden een groot spandoek aan de voorzijde van het gebouw met daarop een verkeersbord voor doodlopende weg, en de boodschap “TTIP: dead end trade deal”.

Foto’s en video zullen in de loop van de ochtend hier beschikbaar zijn.

“Dit handelsakkoord gaat in feite niet over handel”, verklaart Susan Jehoram Cohen, campagneverantwoordelijke TTIP bij Greenpeace. “Het hoofddoel van dit akkoord is de machtsoverdracht van het volk naar de grote bedrijven. De handelsbarrières waar de Europese Commissie het over heeft, zijn veiligheidsnormen die schadelijke pesticiden uit ons voedsel weren of verhinderen dat gevaarlijke stoffen in de lucht terechtkomen. De onderhandelaars die vandaag in het geheim wilden bijeenkomen, willen deze normen afzwakken om de winsten van grote bedrijven te maximaliseren, ongeacht de kost voor de samenleving en het milieu. Deze actie vestigt daar de aandacht op en geeft een stem aan de miljoenen burgers die tegen dit handelsakkoord gekant zijn.”

Onderhandelaars van de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken stonden op het punt vijf dagen te vergaderen over controversiële plannen om buitenlandse investeerders toe te laten regels en wetten aan te vechten die de bevolking en het milieu beschermen, met name op vlak van voeding, chemische vervuiling en energie. Het Investor Court System (ICS) dat de Commissie voorstelt, zou een nieuwe rechtbank de bevoegdheid geven om de belangen van investeerders boven die van democratische staten te stellen. [1]

Het ICS:

- zet een geprivilegieerd rechtssysteem op door multinationals toe te laten nationale rechtbanken te omzeilen;

- laat ICS-rechters (die niet permanent verbonden zijn aan deze rechtbank) toe op te treden als advocaten voor multinationals, wat ernstige belangenconflicten creëert;

- geeft een voorkeursbehandeling aan buitenlandse bedrijven ten nadele van nationale of lokale bedrijven;

- schuift democratische principes en het recht van overheden om wetten te maken en toe te passen opzij;

- heeft een ontradend effect op overheden om nieuwe normen voor de bescherming van de bevolking aan te nemen of bestaande toe te passen, uit vrees aangeklaagd te zullen worden.

Het doel van TTIP is om zogenaamde handelsbarrières tussen de EU en de VS te verwijderen, maar vooral bedrijfsbelangen beschermen. De heffingen op trans-Atlantische handel zijn al zeer laag. Hierdoor ligt de focus van deze onderhandelingen op het verwijderen van niet-tarifaire barrières, zoals wetten en normen in bijna elke sector van de economie, van landbouw tot textiel en van de IT- tot de financiële sector. De bezorgdheid over TTIP groeit en wordt gedeeld door een groot deel van de samenleving, met inbegrip van ngo’s, de gezondheidssector en bedrijven.

Voor meer informatie, lees onze Q&A over TTIP

Noten

[1] Het Investor Court System beantwoordt ook niet aan de vraag van het Europees Parlement om “het ISDS systeem te vervangen door een nieuw systeem […] dat de democratische principes en controle respecteert”.

Contact

Thomas Leroy, persverantwoordelijke Greenpeace België, 0496/26.31.91