Greenpeace onthult geheime TTIP-documenten

Persbericht - 2 mei, 2016
Greenpeace Nederland publiceert vandaag geheime documenten van de TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de VS.

Op de website www.ttip-leaks.org zijn de documenten voor iedereen toegankelijk, omdat transparantie noodzakelijk is voor democratie.

“Deze documenten laten de enorme impact zien die de handelsverdragen hebben op Amerikaanse en Europese burgers. Wij willen dat de onderhandelingen worden stopgezet, om eerst de vele vragen te beantwoorden”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België. “We roepen de onderhandelaars op de laatste, meest complete tekst te publiceren zodat een democratische discussie op een open manier gevoerd kan worden.”

Dit zijn de belangrijkste pijnpunten:

Milieumaatregelen lijken te worden geschrapt
Landen hebben het recht handel te reguleren “ter bescherming van leven en gezondheid van mensen, dieren en planten” en “ter conservering van eindige natuurlijke bronnen.” Geen van de hoofdstukken die we onder ogen hebben gehad bevatten een referentie aan dit recht. - -

Klimaatbescherming wordt moeilijker met de komst van TTIP
Maatregelen ter bescherming van het klimaat zijn beperkt tot de hoofdstukken die gaan over samenwerking op het gebied van regelgeving en de markttoegang voor industriële goederen.

Het einde van het voorzorgsbeginsel
De Europese standaard dat alleen producten die bewezen veilig zijn tot de markt toegelaten worden, wordt vervangen door een door de VS gewenste benadering dat gevaarlijke stoffen niet verboden maar beheerd worden. Dit ondermijnt de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen. Dit geldt onder meer voor controversiële stoffen zoals hormoonverstorende chemicaliën.

Bedrijven nemen de macht over
Grote industrieën krijgen een belangrijke stem in het besluitvormingsproces, terwijl maatschappelijke organisaties, het publiek en volksvertegenwoordigers in het duister tasten.

Contact:

Joeri Thijs, woordvoerder, Greenpeace België: 0496/26.31.92

Laurent Leyssens, Greenpeace België: 0476/452.672

 

Onderwerpen