Greenpeace reageert op formateursnota en eist duidelijkheid over kernuitstap

Schrijf een reactie
Persbericht - 21 augustus, 2014
De Morgen van 21 augustus 2014 meldt dat de formateursnota een passage bevat waarin sprake is om de kalender van de kernuitstap te herzien. Wat dit betekent, is onduidelijk. Is het voornemen om kerncentrales – waarvan de betrouwbaarheid nu toch ernstig in vraag moet worden gesteld – langer open te houden, of zal op basis van de mogelijk permanente sluiting van scheurtjesreactoren Doel3 en Tihange2 de kernuitstap versneld doorgevoerd worden?

Greenpeace dringt er bij de onderhandelaars op aan om snel duidelijkheid te verschaffen. De urgentie van de problemen met onze energiebevoorrading op de korte termijn (lees: voor de eerstvolgende winters) laat geen politieke vaagheid toe. Het is onverantwoord de bevolking in het ongewisse te laten over een voor elke burger levensnoodzakelijk goed. Er mag geen vrije baan gelaten worden aan speculaties en paniekzaaierij. Zo dreigt een klimaat te worden gecreëerd waarin keuzes worden genomen die een duurzame energietoekomst hypothekeren.

Er is een uitdrukkelijke keuze nodig voor een duurzame energiepolitiek gebaseerd op energiebesparing en hernieuwbare energie. De formateurs moeten erkennen dat het de afhankelijkheid van kernenergie is die de energievoorziening in België nu in gevaar brengt.

De politiek leiders moeten de moed hebben om het nucleaire tijdperk nu definitief achter ons te laten. België heeft behoefte aan een breed gedragen energieakkoord op federaal niveau dat duidelijke lijnen uitstippelt om schone, hernieuwbare energiebronnen te stimuleren en efficiënter om te gaan met energie.

 

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.