Greenpeace stopt kernafvaltransport aan Belgische grens

Persbericht - 7 juni, 2011
Essen, 7 juni 2011 – Greenpeace voert actie aan de Belgische grens om te verhinderen dat een kernafvaltransport met gebruikte reactorbrandstof uit de centrale van Borssele (Nederland) ons land binnenrijdt. Een dertigtal actievoerders bezetten de sporen in Essen. “Het is onaanvaardbaar dat deze kernafvaltrein door ons land gestuurd wordt”, zegt Eloi Glorieux van Greenpeace. “Dit transport is niet alleen risicovol, het is volstrekt zinloos.”

De drie wagons op de kernafvaltrein bevatten samen een hoeveelheid radioactief materiaal vergelijkbaar met wat is vrijgekomen bij de kernramp in Tsjernobyl. De komende twee jaar zullen er tien dergelijke transporten met hoogradioactieve reactorbrandstof vanuit Nederland naar Frankrijk plaatsvinden. Het geplande traject in België loopt via Essen door dichtbevolkte agglomeraties zoals Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent en Moeskroen.

Vanochtend vertrok het konvooi vanuit de opslagplaats in het Nederlandse Vlissingen. De gebruikte brandstofelementen worden naar Frankrijk gestuurd voor opwerking. Bij dit proces worden grote hoeveelheden radioactieve stoffen routinematig in het milieu geloosd en worden nieuwe afvalstromen gecreëerd. Ook in Nederland voerde Greenpeace actie om het vertrek van de trein te beletten.

“Dit transport is tekenend voor het uitzichtloze probleem van kernafval”, zegt Eloi Glorieux. "Voor elk konvooi dat naar Frankrijk gaat, moeten er verschillende treinen met opwerkingsafval weer terug naar het land van herkomst gestuurd worden". Nederland is de laatste buitenlandse klant van de opwerkingsfabriek van La Hague, nadat onder andere België, Duitsland, Zwitserland en Japan hun contracten niet vernieuwden. “Opwerking is een achterhaald en vervuilend proces”, zegt Glorieux. “Met kernenergie zitten we op een dood spoor. Er bestaat simpelweg geen oplossing om kernafval, dat gedurende duizenden jaren straling blijft uitzenden, op een veilige manier van de omgeving te isoleren. Intussen wordt deze nucleaire trein door dichtbevolkt gebied gestuurd en laten de bevoegde instanties het na om hierover transparant te communiceren. Deze caroussel met radioactief afval moet stoppen.”

Inzage in vergunning
Voor het vertrek van dit kernafvaltransport, lichtte Greenpeace de burgemeesters van de betrokken gemeenten in over het traject. De burgemeester van Gent, Daniël Termont, nam zijn verantwoordelijkheid en spande een kortgeding in. De rechtbank van eerste aanleg verwierp echter het argument van hoogdringendheid onder het voorwendsel dat er drie weken geleden reeds een kernafvaltransport door Gent spoorde. Toen betrof het middelactief afval, terwijl het nu om hoogradioactieve reactorbrandstofstaven gaat.
Net zoals Greenpeace eiste Termont van het FANC (Federaal Agenschap voor Nucleaire Controle) inzage in de transportvergunning over Belgisch grondgebied. Dit werd geweigerd, terwijl dit document in Nederland wél openbaar is.

Greenpeace wil met een actie op het terrein alsnog verhinderen dat de trein België binnenrijdt en eist dat Nederland een stopt met opwerking en de productie van nog meer kernafval door de centrale van Borssele te sluiten. Ook in België moet er een einde gemaakt worden aan kernenergie. Daarom moet de toekomstige regering de wet op de kernuitstap respecteren en de reactoren in Doel en Tihange vanaf 2015 sluiten.

Onderwerpen