Greenpeace trekt naar Raad van State tegen verlenging Doel 1&2

Persbericht - 1 december, 2015
Greenpeace heeft gisteren klacht ingediend bij de Raad van State tegen de beslissingen van de regering en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om de verlenging met 10 jaar van Doel 1 en 2 goed te keuren. De milieuorganisatie voert aan dat de beslissingen zowel juridisch als technisch kant noch wal raken.

Het was namelijk de Raad van State zelf die de kat de bel aanbond in een advies op de in juni gestemde wet over de levensduurverlenging: voor beide reactoren is een milieueffectenrapportage en publieke consultatie vereist. Johan Verstraeten, advocaat voor Greenpeace: “Deze verplichting volgt uit de internationale verdragen van Aarhus en Espoo die ook in ons land gelden. Bovendien is de productievergunning voor Doel 1 op 15 februari dit jaar vervallen. Alvast voor Doel 1 moet dus een volledig nieuwe vergunningsprocedure worden opgestart.”

Maar ook technisch rammelt de beslissing van het FANC aan alle kanten. Om uitbater Electrabel te plezieren, schroefde het FANC haar veiligheidseisen steeds verder terug. In plaats van het “hoogst mogelijke veiligheidsniveau” is nu nog slechts sprake van de “veiligste reactoren in België”. Jan Vande Putte, campagneverantwoordelijke Energie bij Greenpeace: “Het FANC is hier plat op de buik gegaan voor Electrabel, waardoor een hele reeks essentiële moderniseringen zijn afgevoerd of op de lange baan geschoven. De regering mag hier dan blindelings in meestappen door een zeer zwakke deal met Electrabel te sluiten, wij laten dit niet zomaar gebeuren.”