Greenpeace wil weten hoe groot uw ‘scheur’ is

Actie bij de kerncentrale van Doel

Persbericht - 24 maart, 2015
Enkele actievoerders van Greenpeace hebben hun tent opgehangen aan een pyloon in de Schelde, om er zo lang mogelijk te blijven. De mast van 170 meter hoog vervoert elektriciteit van de kerncentrale Doel naar de haven van Antwerpen. De activisten hebben er ook een groot spandoek bevestigd met als opschrift “Hoe groot is uw scheur?” – een verwijzing naar de meer dan 13.000 scheuren tot maximaal 18 cm die in het reactorvat van Doel 3 ontdekt zijn.

Greenpeace wil de burgers betrekken en hen de kans geven hun bezorgdheid te uiten over de recente beslissingen van onze regering over het energiebeleid. Wie wil, kan een foto nemen van een ‘scheur’ naar keuze en die delen. Alle afbeeldingen van scheuren zullen verzameld en opgeteld worden op www.hoegrootisuwscheur.be

Er valt niet meer naast te kijken: onze reactoren zijn verouderd en onbetrouwbaar. Toch blijven onze politieke leiders vasthouden aan kernenergie. Zo blokkeren ze de overgang naar een schone energietoekomst met hernieuwbare energie en brengen ze de bevolking in gevaar. Zo bevindt de centrale van Doel zich in een van de meest dichtbevolkte gebieden van Europa (9 miljoen inwoners in een straal van 75 km), wat voldoende reden zou moeten zijn om de kernuitstap te respecteren. Daarnaast hebben de reactoren Doel 1 en 2 hun ontwerpleeftijd ruim overschreden. Het reactorvat van Doel 3 bevat dan weer 13.000 scheuren. Doel 4 tot slot is onlangs weer opgestart na een nog steeds niet opgehelderde sabotagedaad.

“Het is pure waanzin om een gevaarlijke reactor zoals Doel 3 opnieuw op te starten en verouderde reactoren als Doel 1 en 2 nog langer in gebruik te houden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de bescherming en het welzijn van de burgers garanderen. De nauwe banden tussen het FANC, het kabinet van energieminister Marghem en Electrabel [1] moeten doorgeknipt worden, in het belang van de burger”, verklaart Eloi Glorieux, verantwoordelijk voor de nucleaire campagne bij Greenpeace België.

De actie van Greenpeace heeft plaats een dag na de eerste pleidooien in het Justitiepaleis in Brussel, in de zaak waarin de milieuorganisatie en de Belgische staat tegenover elkaar staan [2]. Vandaag staan er op de agenda van de Kamer ook de eerste hoorzittingen over het wetsvoorstel van minister Marghem om de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 langer open te houden [3].

Interview:
Eloi Glorieux (energy campaigner) +32 475 98 20 93

Voor een interview met de activisten of andere aanvragen:
Nicolas Maréchal (persverantwoordelijke) +32 474 77 94 17

Foto en video:
ftp://greenpeace.rack66.com/
Login: press
Passwoord: press4gpb

Voetnoten:
[1] Zie “Hoe onafhankelijk is het FANC?”
[2] Op 9 december heeft Greenpeace de Belgische staat gedagvaard voor het niet respecteren zijn haar verplichtingen in het kader van het Espoo- en Aarhusverdrag. Klik hier voor meer informatie.
[3] Eloi Glorieux zal het woord nemen tijdens de hoorzittingen op woensdag.