“Het FANC faalt als toezichthouder”

Persbericht - 10 april, 2014
Het FANC faalt in zijn rol als onafhankelijk toezichthouder. De beslissing om Doel 3 en Tihange 2 te heropenen was lichtzinnig. Dat blijkt uit een expertenrapport dat vandaag wordt voorgesteld in het Europees Parlement. Een definitieve sluiting van de defecte en bejaarde reactoren is onvermijdelijk, aldus Greenpeace.

FANC-directeur Jan Bens, beroemd om zijn uitspraak “Windmolens zijn gevaarlijker dan kerncentrales”, beweerde vorig jaar met “101% zekerheid” dat de scheurtjes in Doel 3 en Tihange 2 geen risico vormden. Niet dus.

Vandaag wordt in het Europees Parlement het rapport “Defecten in de reactordrukvaten van Doel 3 en Tihange 2” voorgesteld, waarin onderzocht wordt hoe het FANC de zaken heeft aangepakt. Uit het rapport blijkt duidelijk dat Doel 3 en Tihange 2 nooit hadden heropgestart mogen worden voor alle bijkomende testresultaten gekend waren.

Het FANC heeft dus gefaald in zijn rol van onafhankelijke toezichthouder in dienst van het algemeen belang. Het mag diezelfde fout niet meer herhalen.

“Een nucleaire toezichthouder zoals het FANC moet veiligheid op alles laten primeren. Maar wat doet het FANC? Het speelt Russische roulette met defecte reactoren. Doel 3 en Tihange 2 moeten definitief gesloten blijven”, zegt Eloi Glorieux van Greenpeace.

Energie[R]evolutie

De noodzakelijke sluiting van beide reactoren illustreert meteen de kwetsbaarheid van een elektriciteitssysteem dat voor ruim de helft afhankelijk is van grote, verouderde kerncentrales.

“Het is hoog tijd om over te schakelen naar een meer gedecentraliseerd energiesysteem, hoofdzakelijk gebaseerd op energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.”

Een definitieve sluiting van beide defecte reactoren zal onze veiligheid verhogen maar op termijn ook onze bevoorradingszekerheid bevorderen. Het is meteen ook een katalysator voor de versnelde invoering van een noodzakelijke Energie [R]evolutie.

(Het rapport is een verslag van een conferentie in het Europees Parlement in januari van dit jaar, georganiseerd door de ‘Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie’ en de groene fractie in het Europees  Parlement. Er werden deskundigen uitgenodigd om na te gaan of het verantwoord was de werking van Doel 3 en Tihange 2 ook met deze aanwezige defecten voort te zetten.)

Onderwerpen