Illegaal hout blijft te koop in EU, ondanks verbod

Persbericht - 31 juli, 2014
Vier jaar na de adoptie van de Europese wetgeving tegen illegale houtinvoer blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie dat bijna de helft van de lidstaten achterop hinkt met de implementatie ervan. Dat overtreft de slechtste verwachtingen.

De situatie is vooral alarmerend in Spanje, Portugal, Hongarije en Malta maar ook landen als Frankrijk en Italië scoren dramatisch slecht. Het is hoog tijd dat de Europese Commissie deze landen terechtwijst omdat ze wettelijk niet in orde zijn.

De scorekaart van de Europese Commissie evalueert de lidstaten aan de hand van de drie belangrijkste verplichtingen die ze hebben: een bevoegde autoriteit aanstellen, de strafmaat vastleggen voor overtredingen en een controlesysteem op de toepassing van de wetgeving door bedrijven.

België lijkt het goed te doen volgens de EU evaluatie [1] maar heeft al bewezen dat het weinig zoden aan de dijk brengt om een wetgeving te hebben op papier die in de praktijk niet naar behoren wordt toegepast. Zo bracht Greenpeace al twee verschillende ladingen illegaal Congolees hout onder de aandacht die op de markt zijn beland ondanks de wetgeving.

In maart 2013 werd een lading illegale Congolese afrormosia in beslag genomen in de Antwerpse haven om vervolgens zonder sluitend bewijs van legaliteit een maand later weer vrijgegeven te worden. Rond dezelfde periode liet België een andere lading Congolees hout die het zelf omschreef als verdacht op de Europese markt los richting Duitsland, waar het vervolgens wel in beslag werd genomen.

België moet dus dringend zorgen voor de effectieve toepassing van de wet zodat ze ook echt doet waarvoor ze bedoeld is: de lucratieve handel in illegaal hout een halt toeroepen. [2]
Congo is immers niet het enige land waar illegale houtkap problematisch is. Recentelijk toonde Greenpeace aan hoe moeilijk het is de legaliteit van hout afkomstig uit het Braziliaanse Amazonewoud te garanderen. [3]

Voetnoten:

[1] De Belgische bevoegde autoriteit is de Federale Overheidsdienst (FOD) Leefmilieu. De strafmaat is vastgelegd in de Wet Productnormen en kan 8 dagen tot 3 jaar gevangenisstraf en/ of boetes van 160 tot 4 miljoen euro bedragen afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf en of er voor strafrechtelijke dan wel administratieve sancties geopteerd wordt.

[2] De waarde van de illegale houthandel wordt door Interpol en UNEP (het milieuprogramma van de VN) geschat op meer dan 22 miljard euro per jaar (30 miljard dollar). In volume kan dit oplopen van 50 tot 90 procent van de houtontginning in de belangrijkste herkomstlanden zoals het Amazonebekken, het Congobekken en Zuidoost Azië, en van 15 tot 30 procent van het volledige volume hout dat jaarlijks globaal verhandeld wordt. Zie Interpol - Project Leaf (Law Enforcement Assistance for Forests) http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Projects/Project-Leaf

[3] Greenpeace toonde aan dat het Braziliaanse controlesysteem geen afdoende garanties biedt voor legaal hout en dat illegaal hout voor export naar onder meer België wordt witgewassen : http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws-blogs/nieuws/Belgische-houthandelaar-verscheept-verdacht-Amazonehout-naar-Frankrijk/