In België beslissen ontkenners over het klimaat

Greenpeace voert actie in Brussel, Antwerpen, Gent, Namen, Charleroi en Doornik

Persbericht - 22 september, 2015
Klimaatministers Joke Schauvliege, Marie-Christine Marghem, Céline Fremault en Paul Furlan zijn in hetzelfde bedje ziek: ze geloven blijkbaar niet echt in de klimaatverandering. Deze vaststelling klaagt Greenpeace vandaag op een creatieve manier aan. De organisatie plaatste 21 panelen in fonteinen, rivieren en waterlopen in Brussel, Antwerpen, Gent, Namen, Charleroi en Doornik [1]. Deze plaatsen staan symbool voor het stijgen van het water en de klimaatverandering.

Op elk van de borden staat een portret afgebeeld van één van de vier ministers die verantwoordelijk zijn voor het Belgische klimaatbeleid, met de slagzin "I don’t really believe in global warming".

Met deze actie haalt Greenpeace uit naar het nefaste immobilisme in het Belgische klimaatbeleid. Terwijl de wereld zich opmaakt voor de belangrijke klimaattop in Parijs, en de ‘energierevolutie’ zich momenteel voltrekt met massale investeringen op het vlak van hernieuwbare energie in o.a China, Europa, de VS en India, blijven onze ministers steken in een soort ontkenningsfase.

In Parijs moeten de vertegenwoordigers van 196 landen het eens raken over de klimaatactie vanaf 2020, in opvolging van het Kyoto-protocol. Maar ons land weet zelfs niet zeker of het de zwakke Europese klimaatdoelstellingen tegen 2020 zal halen. Erger nog: er is nog altijd geen akkoord tussen de gewesten en de federale regering over de verdeling van de inspanningen om deze Europese doelstellingen te halen.

"Onze overheden hebben geen gecoördineerd klimaatbeleid en geen enkele energievisie, zo blijkt uit haar gebrek aan wil om duurzame alternatieven zoals hernieuwbare energie uit de grond te stampen. Voor Greenpeace is het duidelijk dat onze ministers niet echt geloven in de klimaatverandering. Het is aan hen om het tegendeel te bewijzen", verklaart Joeri Thijs, verantwoordelijk voor de campagne klimaat & energie bij Greenpeace België.

Al zes jaar zit het dossier muurvast. Mochten onze ministers (eindelijk) een akkoord bereiken in de komende weken, dan gaat het niet om een overwinning met het oog op de klimaatconferentie in Parijs. Het zou slechts een "taak" zijn die reeds lang volbracht had moeten zijn. Voor Greenpeace kan een intra-Belgisch klimaatakkoord slechts het beginpunt zijn van een ambitieus klimaatbeleid, met aanzienlijke investeringen in hernieuwbare energie.

"We verwachten van onze ministers dat ze de handen uit de mouwen steken en eindelijk hun klimaat-huiswerk doen [2], in plaats van clicks te verzamelen op het internet. Het gebrek aan energievisie in ons land, de onzekerheid over het langer openhouden van de kerncentrales, maar ook de zwakke ambities voor hernieuwbare energie, blokkeren de nodige investeringen in de energietransitie. De oplossingen bestaan: zonne- en windenergie waren nog nooit zo concurrentieel [3]", besluit Joeri Thijs.

Noten:
[1] Bekijk onze kaart om te weten waar de panelen opgesteld staan.
[2] Meer achtergrond over het gebakkelei in het Belgische klimaatdebat in deze nota van het Platform Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, waar Greenpeace deel van uitmaakt:
[3] Zie het nieuwe internationale energiescenario dat Greenpeace gisteren uitbracht.