Is een advertentie gevaarlijker dan glyfosaat?

Persbericht - 5 december, 2016
Een beeld verspreid door Greenpeace klaagt de onverantwoorde praktijken van Brico aan. Brico blijft producten verkopen die glyfosaat bevatten, een product dat gevaarlijk is voor het milieu en de gezondheid.
  • Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek bestempelt glyfosaat als "waarschijnlijk kankerverwekkend".
  • Brico, markleider op de doe-het-zelfmarkt, verkoopt het nog steeds terwijl zijn Nederlandse zusterbedrijf het al meer dan een jaar geleden uit de rekken haalde.
  • Voor particulieren, bestaan er verschillende alternatieven, het zijn deze die Brico naar voor moet schuiven.
  • Door deze producten te verkopen, bedreigt Brico onze toekomst en die van onze kinderen

 

In het kader van zijn campagne tegen glyfosaat, een toxische stof die gebruikt wordt in zeer populaire onkruidverdelgers zoals Roundup en Weedol, gebruikt Greenpeace een reclamebeeld dat geweigerd werd door verschillende adverteerders. Is het fouter om een sterk beeld te gebruiken om een onverantwoorde praktijk aan te klagen dan deze producten, die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu, te verkopen zoals Brico dat doet?

Vandaag heeft Het Nieuwsblad een reclame van Greepeace gepubliceerd met een scherp campagnebeeld, dat van een baby die bedreigd wordt met een fles onkruidverdelger met glyfosaat, met de woorden: "Hoe lang verkoopt Brico die wapens nog?". Greenpeace klaagt op deze manier de onverantwoordelijke houding aan van de grootste doe-het-zelfketen van ons land. Glyfosaat is "waarschijnlijk kankerverwekkend" volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en is schadelijk voor het milieu. Door deze producten nog steeds te verkopen, bedreigt Brico de gezondheid van zijn klanten en alle Belgen.

"Het is hoog tijd dat Brico als grootste keten een voorbeeld wordt voor de rest van de sector", verklaart Muriel de Pauw, verantwoordelijk voor de campagne rond landbouw en voedsel bij Greenpeace België. "Maar minstens even belangrijk: Brico heeft een zusterbedrijf, het Nederlandse Praxis, dat in 2015 zelf alle onkruidverdelgers met glyfosaat uit zijn winkels heeft geband. Er is dus genoeg expertise in de moederholding Maxeda aanwezig. Brico noemt zich op zijn website 'een partner in duurzame ontwikkeling', maar wil op dit vlak van geen wijken weten."

Praxis is geen alleenstaand geval. Heel wat grote winkelketens in onze buurlanden hebben al op eigen initiatief glyfosaat uit de rekken genomen. Logisch, want zeker voor particulieren bestaan er genoeg onschadelijke alternatieven voor zulke herbiciden - denk aan onkruidborstels, onkruidbranders, onkruidstekers en ecologische verdelgingsmiddelen.

Experts waarschuwen in een recent artikel in Environmental Health dat "wettelijke schattingen van de toelaatbare dagelijkse inname voor glyfosaat in de VS en in Europa gebaseerd zijn op verouderde wetenschappelijke kennis". Ze benadrukken de nood aan verder onderzoek om na te gaan of de stof een hormoonverstorende werking heeft bij de mens, en wijzen op heel wat milieu- en bodemproblemen die gelinkt zijn aan het zwaar en herhaaldelijk gebruik van glyfosaathoudende herbiciden.

"Glyfosaat is niet zo onschuldig als ze ons al 40 jaar vertellen", merkt Muriel de Pauw op. "Door onze gezondheid en ons milieu te bedreigen, bedreigen ze onze toekomst en die van onze kinderen. Dat is wat we willen duidelijk maken met ons beeld. We werken rechtstreeks met de wetgevers en de landbouwers om aan oplossingen te werken. Maar om de particulieren te beschermen tegen deze toxische stoffen, hebben de doe-het-zelfwinkels een belangrijke rol te spelen. En dan komt Brico, als marktleider, op de eerste plaats. Zo wordt hij een 'partner in duurzame ontwikkeling', niet alleen in woorden maar ook daden."

Nota:
Wenst u meer informatie? Greenpeace België beschikt over een media briefing met daarin een samenvatting van de actuele situatie rond glyfosaat, zowel op wettelijk als commercieel vlak. We bezorgen u die informatie graag.

Onderwerpen