Klimaatakkoord zal snel worden ingehaald door realiteit

Persbericht - 12 december, 2015
Het pas voorgestelde akkoord op de internationale top in Parijs is een nieuwe mijlpaal in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het goede nieuws: voor het eerst zullen alle landen mee de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en er is de duidelijke wil om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Het slechte nieuws: de nationale klimaatplannen - die het akkoord in de praktijk moeten omzetten - hinken hopeloos achterop. Greenpeace onderstreept dat het klimaatakkoord, dat later op de dag nog moet worden goedgekeurd, pas werkelijkheid wordt met een snel einde aan het fossiele tijdperk en het begin van een duurzame toekomst met 100% hernieuwbare energie.

Joeri Thijs, campagneverantwoordelijke Klimaat bij Greenpeace België: “Dé voorwaarde om die 1,5°C te halen is door zo veel mogelijk steenkool, olie en gas in de grond te laten. Ten laatste tegen 2050 moeten we volledig zijn overgeschakeld op hernieuwbare energie. Dit is perfect mogelijk, maar dan moeten we vandaag beginnen.

Tegenover deze ambitieuze doelstelling staan de te zwakke nationale klimaatplannen die uitvoering moeten geven aan het akkoord. Momenteel bereiken we hiermee nog een opwarming van om en bij 3°C. Joeri Thijs: “Dit akkoord is een stap vooruit maar zonder zwaardere inspanningen van de landen zelf draagt het weinig bij in de strijd tegen de klimaatopwarming. Het zal snel door de realiteit worden ingehaald. Dankzij ontelbare initiatieven van burgers en bedrijven zal die strijd op het terrein gewonnen worden. Ondanks een slappe uitkomst hier in Parijs brengt elke nieuwe windmolen, elk extra zonnepaneel ons dichter bij 100% hernieuwbare energie.”

Het echte werk begint vandaag, ook voor ons land. België heeft internationaal niet bepaald indruk gemaakt: vier kibbelende ministers die slechts op de valreep een zwak nationaal klimaatakkoord sloten en internationale media-aandacht voor de Fossil of the Day, uitgereikt aan ons land voor zes jaar non-beleid, en federaal minister Marghem die zich liever uitslooft voor de kerncentrales van Electrabel, het is een povere balans.

Dit is ook de Belgische burgers niet ontgaan: 14.000 mensen eisten vorige zondag in Oostende meer ambitie van onze klimaatministers en uit recente peilingen blijkt 64 % van de Belgen vindt dat onze politieke leiders niet genoeg inspanningen leveren om het klimaatprobleem aan te pakken. “Meer en meer bedrijven, burgers en lokale besturen bouwen van onderuit aan een duurzame energietoekomst. Het is nu hét moment voor politici om deze transitie te ondersteunen met een nationaal energiepact dat ons definitief op weg zet naar 100% hernieuwbare energie”, besluit Joeri Thijs.

Contact:
Joeri Thijs, campagneverantwoordelijke Klimaat bij Greenpeace België: +32 496 26 31 92