Marghem verkocht aan Electrabel

Persbericht - 18 juni, 2015
Greenpeace activisten hebben een korte maar krachtige actie gevoerd in het federaal parlement. Ze klagen er het gedrag van minister Marghem aan die koste wat kost Doel 1 en 2 wil verlengen tot 2025 en eisen duurzame energiealternatieven.

Greenpeace kan niet langer langs de zijlijn blijven staan. De nucleaire poppenkast heeft lang genoeg geduurd. Naar aanleiding van de stemming van het wetsontwerp om Doel 1 en Doel 2 tot 2025 te verlengen, deze donderdag in het parlement, hebben Greenpeace activisten spandoeken ontrold in het halfrond. Hun boodschap is gericht aan minister Marghem: “No more lies, clean energy now”.

Het is tekenend voor het gebrek aan visie over de energietoekomst van ons land dat de meerderheidspartijen vandaag zonder blozen willen instemmen met de verlenging van de oude reactoren Doel 1 en Doel 2. Bovendien getuigt het van weinig respect voor de burger. Greenpeace kan niet aanvaarden dat onze beleidsmakers ‘verkocht’ zijn aan Electrabel. Indien nodig zal de milieuorganisatie verdere juridische stappen ondernemen, met inbegrip van een beroepsprocedure en een klacht bij het Implementatie-comité van de Aarhus- en Espoo-verdragen.

Het wetsontwerp van minister Marghem is immers illegaal en ondemocratisch. De adviezen van de Raad van State laten hierover geen enkele twijfel: het huidige wetsontwerp over de verlenging van Doel 1 en Doel 2 schendt de internationale verdragen van Aarhus en Espoo, die een milieueffecten-rapport en publieke consultatie voorschrijven bij elke verlenging van oude kernreactoren [1].

“Minister Marghem en de regering wanen zich duidelijk boven hun internationale verplichtingen”, zegt Mathieu Soete van Greenpeace. “De minister heeft zonder aarzelen het parlement voorgelogen en een onafhankelijk advies geplagieerd en aangepast om het in haar kraam te laten passen. Ze legt de adviezen van de Raad van State naast zich neer, beledigt deze zeer gerespecteerde instantie en legt de Belgische bevolking het zwijgen op. En dit alles ten voordele van kernenergie en Electrabel. Wij kunnen dit niet aanvaarden. Ook een minister moet zich schikken naar de internationale regels.”

Dit wetsontwerp over de verlenging van Doel 1 en 2 is bovendien contraproductief en gevaarlijk, aldus Greenpeace. Door hun onbetrouwbare karakter liggen de oude centrales net aan de basis van het bevoorradingszekerheidsprobleem in ons land. Ze nog langer openhouden biedt geen oplossing voor deze winter (door de opgelopen vertraging van het politieke luik is hun beschikbaarheid zeer twijfelachtig) en verergert het probleem op de langere termijn. Waarop wacht de minister nog om een geloofwaardig plan B uit te werken? Waarom maakt ze geen gebruik van een versterkte stroomverbinding met Nederland om op korte termijn onze bevoorradingszekerheid te garanderen?

“In plaats van te kijken naar duurzame alternatieven zoals hernieuwbare energie of energie-efficiëntie, orkestreert minister Marghem zelf de black-out door koste wat kost vast te houden aan een achterhaalde en onbetrouwbare technologie”, besluit Mathieu Soete.

Noten:

[1] In december 2014 heeft Greenpeace de Belgische Staat voor de rechter gedaagd omwille van de schending van haar verplichtingen onder de verdragen van Aarhus en Espoo. De rechtbank van eerste aanleg heeft recent gekozen zich niet uit te spreken over de grond van het dossier. Greenpeace zal in beroep gaan tegen deze beslissing.

- Een overzicht van de leugens en misstappen van minister Marghem: #Marghem. Parcours van een brokkenpiloot.