Milieuorganisaties lanceren platform voor de kernuitstap

Persbericht - 26 april, 2011
Brussel, 26 april 2011. Vandaag, exact 25 jaar na de kernramp in Tsjernobyl en luttele weken na die van Fukushima, lanceren Greenpeace, WWF, Bond Beter Leefmilieu en Inter-environnement Wallonie het platform “Stop & go”. De “Stop” in “Stop & Go” staat voor het stoppen met kernenergie door de wet op de kernuitstap te respecteren en de oudste drie kerncentrales te sluiten in 2015. De “Go” wijst op de keuze voor hernieuwbare energie. De milieuorganisaties vragen het middenveld, bedrijven, vakbonden, politieke partijen, lokale besturen, belangenorganisaties, enz. die mee uit kernenergie willen stappen en willen gaan voor hernieuwbare energie om zich kenbaar te maken op het platform. Particulieren kunnen hun stem laten horen door de petitie “stap mee uit kernenergie” (www.stop-kernenergie.be) te ondertekenen.

“Stop & Go” vraagt niet alleen om de wet op de kernuitstap te respecteren, maar roept ook op om dringend in te zetten op een gecoördineerde en gedragen langetermijnvisie voor ons energiebeleid. Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu stelt: “Het huidige beleid is gebouwd op ad hoc beslissingen die even snel terug in vraag gesteld worden, hierdoor ontbreekt een stabiel en duidelijk investeringskader voor de nodige nieuwe spelers op de energiemarkt. Een toekomst met 100% hernieuwbare energie moet de leidraad vormen voor deze langetermijnvisie. Onze beleidsmakers moeten nu al wel duidelijke keuzes durven maken in lijn met die visie. Door de wet te respecteren en de kerncentrales te sluiten, maken we de weg vrij voor de verdere uitbouw van hernieuwbare energie.”

Daarnaast vraagt ”Stop &Go” werk te maken van een gecoördineerd en ambitieus energiebesparingsbeleid. “We kunnen de drie oudste kernreactoren zoals voorzien sluiten in 2015 zonder dat dit onze elektriciteitsvoorziening in gevaar brengt. Hiervoor is enkel politieke wil nodig en moeten we nog veel meer energie besparen. Ons land is immers nog steeds één van de meest energieverslindende landen van Europa”, aldus Jan Vandermosten van WWF. “Enkel door meer energie te besparen kunnen we ook op de lange termijn een zekere, duurzame en betaalbare energievoorziening garanderen. Moest onze regering van oordeel zijn dat er tóch een bevoorradingsprobleem zou dreigen, dan moet ze gebruik maken van noodclausule uit de wet van 2003 op de kernuitstap die stelt dat de regering in het geval van een dreigend bevoorradingstekort een aanbesteding kan doen voor bijkomende productiecapaciteit.”

De redenen om niet vast te houden aan kernenergie zijn legio. Eloi Glorieux van Greenpeace verduidelijkt: “Er is nog steeds geen veilige oplossing voor het eeuwig stralend kernafval en kernenergie is niet veilig. Talrijke onvoorspelbare scenario's maken dat een ernstige kernramp kan plaatsvinden in om het even welk reactortype, in elk land en op ieder ogenblik. Door de grote bevolkingsconcentratie in ons land zal een ongeluk in Doel en Tihange onherstelbare ecologische, sociale en economische gevolgen hebben.” Bovendien is kernenergie zeer duur. We betalen jaarlijks miljarden aan de afgeschreven kerncentrales via onze energiefactuur. Daarnaast gaan miljoenen van ons belastingsgeld naar kernenenergie. Geld dat we veel verstandiger zouden besteden door te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

De milieuverenigingen willen zoveel mogelijk partners uit het middenveld, bedrijven, vakbonden, politieke partijen, lokale besturen, belangenorganisaties… bij het platform betrekken. “We willen kiezen voor de toekomst in plaats van vast te houden aan een technologie uit het verleden”, aldus de initiatiefnemers. Daarnaast roepen ze iedereen op om massaal handtekeningen te verzamelen voor de petitie www.stop-kernenergie.be. Vandaag vragen al bijna 70.000 mensen om de wet op de kernuitstap te respecteren. Daarnaast werkt het platform aan een groot event in het najaar waar onze boodschap duidelijk in het straatbeeld zal verschijnen. 

Voor meer informatie kunt u surfen naar www.facebook.com/stopgoBE of mailen naar .

 
Onderwerpen