Nucleaire veiligheid in België? Enige veilige optie is kernuitstap

Greenpeace vreest dat stresstests enkel dienen om bevolking te sussen

Persbericht - 16 maart, 2011
Brussel, 16 maart 2011 – In tegenstelling tot wat de overheid laat uitschijnen met haar jongste informatiecampagne 'Wat te doen bij een kernramp?', zijn de huidige maatregelen ontoereikend. Ze kunnen zinvol zijn in geval van een klein incident, maar wat bij een grotere kernramp? Greenpeace brengt de werkelijke reikwijdte van de gevolgen van een kernramp in kaart.

Greenpeace analyseerde de bestaande maatregelen, rekening houdend met o.a. de meteorologische gegevens die een ernstige impact hebben bij een eventueel ongeval. Bemerkingen op en lacunes in het noodplan van de Belgische overheid werden verzameld in een dossier dat hier beschikbaar is:

Enkele van de belangrijkste bevindingen:

  • De huidige maatregelen houden geen rekening met alle nucleaire installaties die zich aan onze landsgrenzen bevinden. De kerncentrale van het Franse Gravelines (bij Duinkerke) bijvoorbeeld bevindt zich op amper 30 km van de Belgische kust. Deze nucleaire kerncentrale is met zes reactoren één van de grootste van de wereld. Bij een ongeval en met een overheersende zuidwestelijke wind kunnen grote hoeveelheden radioactiviteit België bereiken. Voor dergelijk incident zijn er in Belgie geen ingeoefende maatregelen voorzien. Hetzelfde geldt voor de nucleaire transporten die een groot deel van ons land, inclusief stedelijke agglomeraties, doorkruisen.
  • Het officiële noodplan voorziet in de verdeling voor elke burger van jodiumtabletten in een straal van slechts 20 km rond de kerncentrales terwijl de besmettingszone veel groter kan zijn, afhankelijk van de wind en de hoeveelheid vrijgekomen straling. Bovendien bieden de jodiumtabletten enkel bescherming tegen het radioactief jodium-131 dat schildklierkanker kan veroorzaken. Bescherming tegen de gezondheidsrisico's van andere stoffen, zoals Caesium-137, bieden de jodiumpillen niet.
  • Veel van de maatregelen die het noodplan voorschrijft, vragen een grondige voorbereiding, een degelijke opleiding van sleutelpersonen, regelmatige oefening en opvanginfrastructuur. Dit gebeurt echter onvoldoende en de noodzakelijke infrastructuur is niet voorzien. Meer zelfs: het plan voorziet enkel schuil- en evacuatiemaatregelen voor bewoners in een straal van 10km rond de kerncentrales van Doel en Tihange en 4km rond de sites van Mol en Dessel. Rond Tsjernobyl werd er destijds niet zomaar een 30 kilometerzone ingesteld. De veiligheidsperimeters in Belgie zijn duidelijk te klein.

Greenpeace is ook verbaasd over de recente beslissing van de Belgische regering om de kerncentrales te onderwerpen aan een stresstest. Hiermee lijkt het alsof de regering de publieke opinie wil sussen en de stresstests wil aanwenden om aan te tonen dat de Belgische kerncentrales 100% veilig zijn, wat geenszins het geval is. Ook de pas gelanceerde publiekscampagne voedt deze perceptie van ‘veiligheid’ terwijl men in feite nalaat alle risico’s in kaart te brengen. Greenpeace zal de wijze waarop deze stresstests uitgevoerd worden zeer kritisch opvolgen en de bevolking hierover informeren.

Het is ontegensprekelijk dat kernenergie risicovol is. De huidige situatie in het hoogtechnologische Japan bevestigt jammer genoeg dat ongelukken met kernreactoren wel degelijk kunnen gebeuren. Menselijke fouten, technologisch falen en natuurrampen zijn nooit uit te sluiten. Nochtans zijn er alternatieven voor kernenergie. Vandaag is de technologie voorhanden om volop in te zetten op hernieuwbare energie. De keuze die gemaakt moet worden is duidelijk. Op dit moment is de dominantie van kernenergie en de onzekerheid over de kernuitstap echter een rem op de verdere ontwikkeling van een veilig en duurzaam energiesysteem.

De toekomstige regering moet beslissen of ze de geplande kernuitstap respecteert. Omwille van de veiligheid en omdat de technologie beschikbaar is die het mogelijk maakt om op hernieuwbare energie over te stappen, is het duidelijk dat de regering de geplande kernuitstap moet handhaven. Het is daarom cruciaal dat in het debat de werkelijke risico's van kernenergie niet onder de mat worden geveegd. De gebeurtenissen in Japan maken het eens te meer duidelijk: we moeten dringend af van kernenergie.

Greenpeace lanceert vandaag een petitie om de Belgische regering op te roepen om de wet op de kernuitstap vanaf 2015 te respecteren en om resoluut werk te maken van een 100% hernieuwbare toekomst. Meer informatie op www.stop-kernenergie.be

Onderwerpen