Stop&Go roept regering op tot ernstige stresstests

Persbericht - 19 mei, 2011
De stresstests waaraan de overheid de kernreactoren wil onderwerpen, mogen niet uitmonden in een schijnonderzoek. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een unieke kans om zijn onafhankelijkheid te bewijzen en aan te tonen dat het het algemeen belang laat primeren boven dat van de nucleaire sector. Maar ook de regering moet vervolgens op consequente wijze de besluiten nemen die zich opdringen.

De geplande stresstests mogen geen schijnonderzoek worden. “Het gaat niet op dat de stresstests een aantal scenario's zouden uitsluiten alleen maar omdat men vreest dat de kerncentrales een onvoldoende zouden halen. Het is dan ook verheugend dat de directeur-generaal van het FANC alvast van mening is dat, naast de bestendigheid tegen aardbevingen en overstromingen, ook moet onderzocht worden in welke mate de Belgische kerncentrales bestand zijn tegen allerhande andere zogenaamd ondenkbare scenario's”, verklaart Eloi Glorieux, verantwoordelijke van de campagne Kernenergie bij Greenpeace België.. Hij denkt onder andere aan terroristische aanslagen, extreme weersomstandigheden, een giframp in een nabijgelegen chemisch bedrijf of het hacken van de computersystemen van een centrale. “Ook de impact van een combinatie van scenario's moet onder de loep genomen worden.”

Stresstests van de nucleaire centrales zijn belangrijk, maar daar mag het niet bij blijven. Ook de specifieke ligging van de kerncentrales moeten worden meegenomen. Eigenlijk zou in een straal van 30 km rond Doel en Tihange een socio-economische inlevingsoefening moeten plaatsvinden om aanschouwelijk te maken wat de effecten zijn op een stad als Antwerpen of Luik wanneer delen van deze steden effectief radioactief besmet worden. Hieruit moet worden opgemaakt welke impact dit zou hebben op het functioneren van de samenleving binnen en buiten de getroffen zones, zowel maatschappelijk als economisch. Zo'n inlevingsoefening moet het mogelijk maken om in te schatten hoe en tegen welke prijs we de dichtstbevolkte regio in Europa kunnen leefbaar houden in geval van een nucleaire catastrofe.

De kans op een grote kernramp in België is eerder klein, maar niet onbestaand. De impact ervan is zo immens groot dat een halfslachtig compromis onaanvaardbaar is. De enige manier waarop we met zekerheid een nucleaire catastrofe kunnen vermijden is door de kerncentrales te sluiten. In dit opzicht is de bepaling uit de kernuitstapwet dat de kernreactoren 40 jaar lang mogen openblijven reeds een gedurfd compromis, want ze laat toe dat de laatste reactoren pas in 2025 sluiten.

“Wij vragen de regering om de specificaties van FANC voor de stresstests te volgen. Er is ook nood aan een brede maatschappelijke consultatie over de wenselijkheid om de kerncentrales langer open te houden”, stelt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.

Stop&Go is een platform van milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, WWF en Inter-Environnement Wallonie dat de krachten wil bundelen vóór de kernuitstap en voor een gecoördineerde en gedragen langetermijnvisie voor ons energiebeleid. Al 37 organisaties sloten zich aan. www.stop-kernenergie.be en http://www.facebook.com/stopgoBE

Onderwerpen