Terugtrekken van Amerikaanse nucleaire wapens uit Europa een stap naar meer wereldvrede

Actie bij de Navo in Brussel

Persbericht - 8 juni, 2006
Greenpeace-activisten uit België, Duitsland, Italië, Nederland, Turkije en Groot-Brittannië hebben zich begeven op de site van de Navo in Evere om de verwijdering te vragen van de 480 Amerikaanse nucleaire wapens in Europa. Om 6u deze ochtend blokkeerde een voertuig van Greenpeace de ingang van de Navo. De actievoerders wapperden met vlaggen van de zes landen waar deze massavernietigingswapens zich bevinden, terwijl andere activisten de site zijn binnengegaan om een spandoek te ontplooien aan het Navo-kenteken, met als eis 'Nukes out of NATO'. Het protest vindt plaats naaraanleiding van de ministeriële NAVO-bijeenkomst in Brussel, waar de betrokkendefensieministers discussiëren over de toekomst van de Alliantie (1).

Greenpeace-activisten uit België, Duitsland, Italië, Nederland, Turkije en Groot-Brittannië hebben zich vanmorgen begeven op de site van de Navo in Evere om de verwijdering te vragen van de 480 Amerikaansenucleaire wapens in Europa

Zestien jaar na het einde van de Koude Oorlog zijn nog altijd 480 (2)Amerikaanse kernwapens gestationeerd in Europa, onder de Navo-paraplu. Dat ophet grondgebied van zes landen: België, Duitsland, Italië, Nederland, Turkijeen Groot-Brittannië. De vernietigende kracht van deze nucleaire wapens staatbuiten kijf: tot tienmaal de atoombom die gedropt is op Hiroshima. Eengecombineerde explosie zou Europa haast van de kaart vegen.

Vorige week nog publiceerde Greenpeace een opiniepeiling, waaruit bleek dat eengrote meerderheid van de inwoners van de landen met Navo-kernwapens eenkernwapenvrij Europa wenst. Volgens de opiniepeiling, uitgevoerd door Stratcomin opdracht van Greenpeace, lijkt minder dan één Belg op vijf zich bewust vande aanwezigheid van de 20 Amerikaanse kernwapens op Kleine Brogel in Limburg.Eenmaal geïnformeerd over hun aanwezigheid, willen meer dan zes Belgen op tiendeze kernwapens weg uit Europa (3).

"De burgers van de landen die Navo-kernwapens huisvesten, wensen eenkernwapenvrij Europa. Het is aan de defensieministers van de betrokken landenom daar vandaag rekening mee te houden. Het is hoog tijd om de Navo in de 21steeeuw te verlossen van de relikwieën van de Koude Oorlog, en demassavernietigingswapens van de 20ste eeuw naar het nucleaire kerkhof testuren", aldus campagnedirecteur Wendel Trio van Greenpeace.

Vorige week publiceerde de 'Commission on Weapons of Mass Destruction',voorgezeten door Hans Blix, een rapport waarin twee aanbevelingen (4) explicietopriepen om de 480 kernwapens, eigendom van en gecontroleerd door de VerenigdeStaten, terug te laten keren naar Amerikaans grondgebied. Het WMDC-rapportzoomt in detail in op de gevaren van de VS-kernwapens. De Commissie legt ookuit hoe deze massavernietigingswapens internationale inspanningen verhinderenom met Rusland te onderhandelen over verdergaande verminderingen van denucleaire arsenalen.

De regeringen van de Navo-landen oefenen een directe invloed uit op deNavo-politiek en geven deze mee vorm. Zij kunnen eisen dat deze wapens van hungrondgebied verwijderd worden. De VS hebben in het verleden al meerdere malenwapens terug genomen. Canada, Griekenland, Denemarken (Groenland) en IJslandzijn nu vrij van nucleaire VS-wapens (5).

"Als het debat over de nucleaire intenties van Iran één ding duidelijk maakt, ishet wel dat elk land zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Laten we denucleaire spanningen in het Midden-Oosten escaleren, of niet?", zo stelt DonnaMatfield van Greenpeace International. "Het verwijderen van de nucleaireVS-wapens van hun grondgebied, biedt de Europese leiders een gedroomde kans: omtegemoet te komen aan de bezorgdheden van hun eigen burgers, om de Europesepositie te versterken in de onderhandelingen met het Midden-Oosten en Ruslanden om een echte stap voorwaarts te zetten naar veiliger wereld zondermassavernietigingswapens."

Notes:

1) De Navo-lidstaten ontmoeten elkaar in Riga (Letland) in november 2006 op een Top, die door de Navo zelf gepromoot wordt als een belangrijke 'mijlpaal' voor de 'modernisering van de Navo in de 21ste eeuw'.

2)Hans Kristensen, “U.S. Nuclear Weapons in Europe: A Review of Post-Cold War Policy, Force Levels, and War Planning” (Natural Resources Defense Council, Washington DC, februari 2005)

3)Alle resultaten van de opiniepeiling op:http://www.greenpeace.org/international/press/reports/nuclear-weapons-in-europe-survey

4)WMDC RECOMMENDATION 21: Russia and the United States should proceed to implement the commitments they made in 1991 to eliminate specific types of non-strategic nuclear weapons, such as demolition munitions, artillery shells and warheads for short-range ballistic missiles. They should agree to withdrawall non-strategic nuclear weapons to central storage on national territory, pending their eventual elimination. The two countries should reinforce their 1991 unilateral reduction commitments by developing arrangements to ensureverification, transparency and irreversibility. WMDC RECOMMENDATION 22: Every state that possesses nuclear weapons should make a commitment not to deploy any nuclear weapon, of any type, on foreign soil.”

5)http://www.greenpeace.org/international/press/reports/securing-our-safety

Onderwerpen