Greenpeace 'bezet' het Atomium

Stop kernenergie, ga voor hernieuwbare energie!

Persbericht - 21 april, 2011
Brussel, 21 april 2011 - Vanochtend ontrolden klimmers van Greenpeace grote spandoeken op bollen van het Atomium met een niet mis te verstane boodschap: stop kernenergie en ga voor hernieuwbare energie. De driekleur op de hoogste bol van het Atomium werd vervangen door een grote Belgische vlag met daarin een doorkruist radioactiviteitssymbool.

Greenpeace eist dat de kerncentrales ten laatste na 40 jaar operationele dienst gesloten worden, zoals de wet op de kernuitstap voorschrijft. Om deze eis kracht bij te zetten, roept Greenpeace de bevolking op om massaal een petitie te ondertekenen waarin aan de (nieuwe) regering gevraagd wordt om de levensduur van de kerncentrales niet te verlengen en werk te maken van een 100% hernieuwbare toekomst. Deze petitie “Stap mee uit kernenergie” werd gelanceerd op 16 maart, intussen zetten al meer dan 54.000 mensen hun handtekening via de site www.stop-kernenergie.be. Dit weekend (22, 23 en 24 april) gaan Greenpeacevrijwilligers in het hele land de straat op om nog meer handtekeningen te verzamelen.

"Onder meer Three Mile Island, Tsjernobyl en Fukushima bewijzen dat een ernstige kernramp volgens vooraf niet in te schatten scenario's in elk type reactor, in ieder land en op ieder ogenblik kan plaatsvinden. België is het enige land ter wereld dat zijn kerncentrales zo dicht bij steden en bevolkingscentra heeft ingeplant. Door de levensduur van de oude reactoren van Doel en Tihange nog eens met tien jaar te verlengen verhogen we het risico", zegt kernenergiecampaigner Eloi Glorieux.

"Het Atomium stond in de jaren '50 symbool voor het ongebreideld geloof in technologie. Vandaag is het duidelijk dat een aantal technologieën die in die periode het licht zagen, totaal voorbijgestreefd en zelfs gevaarlijk zijn. We moeten ze dan ook vervangen door de duurzame energietechnologieën van de toekomst: energie-efficiëntie en met slimme netwerken verbonden hernieuwbare bronnen", zegt energiecampaigner Joëlle Hérin. “Velen stellen zich nog vragen bij de haalbaarheid van de kernuitstap. Toch kunnen we perfect zonder kernenergie. De drie oudste Belgische reactoren produceren samen 15.000 GWh. De nieuwe productie-eenheden, die gebaseerd zijn op hernieuwbare energiebronnen of gas en die op dit ogenblik worden gebouwd en zelfs vóór 2015 in gebruik zullen worden genomen, zouden ongeveer 25.000 GWh kunnen leveren.”

De kernreactoren van Doel en Tihange werden ontworpen in de jaren 1950-1960 en gebouwd begin jaren 1970, volgens de kennis, inzichten en technologie van toen. Ze kregen een ontwerpleeftijd mee van 30 jaar. Vanaf ongeveer 20 jaar treden reeds verouderingsfenomenen op die zelfs bij doorgedreven inspecties moeilijk te detecteren zijn en kunnen leiden tot het falen van cruciale componenten. De kernuitstapwet laat de operatoren toe om de kernreactoren 40 jaar lang in dienst te houden. Sommige politici willen de levensduur nog eens met 10 jaar verlengen en de kerncentrales dus 50 jaar lang open te houden. Dit is als een spelletje Russische roulette, want wereldwijd is er bijzonder weinig ervaring met commerciële reactoren die langer dan 40 jaar in dienst gehouden worden.

De drie oudste reactoren moeten zoals de wet voorschrijft in 2015 gesloten worden. Samen produceren ze ongeveer 10% van onze elektriciteit. Vandaag staat er al voldoende vervangcapaciteit in de steigers om die sluiting probleemloos op te vangen. Bovendien wordt het de hoogste tijd dat we ons energieverbruik terugdringen tot minstens het niveau van de buurlanden. Het energiesysteem van de toekomst komt er niet vanzelf. Er moeten concrete en consequente keuzes voor worden gemaakt. Met de petitie “Stap mee uit kernenergie” wil Greenpeace, samen met Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie en WWF de regering vragen om die keuze nu te maken: stop kernenergie en ga voor hernieuwbare energie.

Onderwerpen