België wordt medeplichtig aan oorlogsmisdaden

Bilaterale akkoorden verplichten België

Persbericht - 18 maart, 2003
Brussel, 18 maart 2003 : Door de verklaring van Premier Verhofstadt dat België dan toch de doorvoer van Amerikaans militair materieel zal toestaan indien de V.S. zonder VN-mandaat een oorlog ontketenen, dreigt de Belgische Regering zich ondubbelzinning medeplichtig te maken aan oorlogsmisdaden. Verschillende elementen verwijzen naar het feit dat Belgïe niet gebonden is door akkoorden die niet alleen achterhaald maar ook ondemocratisch zijn. Die akkoorden zouden herzien moeten worden. Greenpeace verwacht meer coherentie van de Belgische regering. Haar moedig standpunt moet ook vertaald worden in daden...

De Belgische Regering zal zich bij nieuwe transporten schuldig maken aan medeplichtigheid aan misdaden tegen de mensheid onder de zgn. 'Genocidewet' van 1993. Hoewel ministers in functie door hun parlementaire onschendbaarheid niet meteen kunnen vervolgd worden, staat niets hun vervolging in de weg op het ogenblik dat zij geen mandaat meer vervullen. Voorts kunnen betrokken burgerinstanties zoals de NMBS en het havenbedrijf Hessennoordnatie wel vervolgd worden.

Bilaterale akkoorden verplichten België niet.

Dit is ondermeer af te leiden uit de verklaring van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Eyskens (in 1989) :

"Voor crisistijd werden met de VS technische akkoorden gesloten om de doortocht en het verblijf in België van die strijdkrachten te vergemakkelijken. In deze akkoorden worden de soevereine rechten gevrijwaard die België over zijn grondgebied uitoefent" (1)

Bovendien mag de uitvoering van bilaterale akkoorden tussen 2 staten internationaal-rechtelijk niet in tegenstrijd zijn met het VN-Handvest dat een gewapende aanval zonder VN-mandaat verbiedt.

Bilaterale akkoorden achterhaald en ondemocratisch.

Deze bilaterale akkoorden werden afgesloten in het kader van de 'Rapid Reinforcement Plan' van de NATO dat bedoeld was voor een snelle mobilisatie (o.a. via de haven van Antwerpen) van Amerikaanse troepen naar de grens met het Oostblok via de zgn. 'Lines of Communication'.

Door het verdwijnen van deze bedreiging wordt het nut van deze afspraken in vraag gesteld. Bovendien heeft het Belgisch parlement nooit inzage gekregen in deze geheime akkoorden en dienen ze dus als ondemocratisch te worden beschouwd. Greenpeace is van mening dat deze achterhaalde en ondemocratische akkoorden op zijn minst herzien zouden moeten worden.

(1) Antwoord van minister Eyskens op een parlementaire vraag van Hugo Van Dienderen

Onderwerpen