Bomspotters sluiten 10 plaatsen wegens oorlogsmisdaden

Persbericht - 8 juli, 2006
Vandaag, 8 juli 2006, maken het Forum voor Vredesactie en de Bomspotters tien plaatsen zichtbaar die de illegale NAVO-kernwapenstrategie in stand houden. We sluiten symbolisch tien plaatsen die omwille van economische, politieke of militaire betrokkenheid bij de kernwapens medeplichtig zijn aan het voorbereiden van oorlogsmisdaden

Bomspotting

Op 8 juli 2006, is het precies 10 jaar geleden dat het InternationaalGerechtshof in Den Haag, het hoogste gerechtshof ter wereld, zichuitsprak over de vraag  'Zijn kernwapens in strijd met hetInternationaal Recht?'.

Sinds 10 jaar is het duidelijk dat alle bestaande kernwapens illegaalzijn. Toch liggen er nog altijd kernwapens in ons land. Belgiëovertreedt al 10 jaar het internationaal recht en het humanitair recht,de NAVO gebruikt tien jaar een illegale kernwapenstrategie en hetgerecht weigert al tien jaar om op te treden tegen dezeoorlogsmisdaden.

Greenpeace neemt deel aan de actiedag van de Bomspotting-campagne meteen symbolische blokkade van Lockheed Martin, een Amerikaansdefensiebedrijf betrokken in het illegaal kernwapensbeleid van de NAVO.Voor Roel Stynen, woordvoerder van het Forum voor Vredesactie,"Lockheed Martin is medeplichtig aan de voorbereiding vanoorlogsmisdaden omdat het betrokken is bij moderniseringprogramma'svoor de B61-kernwapens van de NAVO, ook die van Kleine Brogel."

Alle bestaande kernwapens zijn illegaal.

Kernwapens zijn de grootste en gruwelijkste massavernietigingswapensooit. Maar sinds tien jaar is er naast de morele argumentatie eenjuridische basis om kernwapens uit de wereld te bannen. De uitspraakvan het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996 komt neer op hetillegaal verklaren van alle kernwapens die vandaag bestaan.

In haar eindconclusie stelt het Hof: "Uit de bovengenoemde vereistenvolgt dat de bedreiging met of het gebruik van kernwapens in hetalgemeen in strijd zou zijn met de regels van internationaal recht dievan toepassing zijn gedurende een gewapend conflict, en in hetbijzonder met de beginselen en de regels van het humanitair recht."

Het Forum voor Vredesactie, Bomspotting en Greenpeace stellen dat hetgerecht onmiddellijk moet ingrijpen om deze voorbereidingen vanoorlogsmisdaden te stoppen. Voor Wendel Trio, campagnedirecteur vanGreenpeace, "onze regering moet haar verantwoordelijkheid opnemen: dekernwapens uit ons land verwijderen en de illegale kernwapenstrategievan de NAVO aan de kaak stellen."

Tien jaar is meer dan genoeg om zich in regel te stellen!

Foto's van de acties bij Lockheed Martin en alle andere actieplaatsenin de loop van de dag op www.bomspotting.be

Onderwerpen