Duitsland sluit kerncentrale : te duur

voorbeeld voor Doel 1 en Doel 2

Persbericht - 14 november, 2003
Brussel, 14 november 2003: Vandaag werd de kerncentrale van Stade (Duitsland) definitief stilgelegd. De Duitse energiereus E.ON die eigenaar is van de reactor, vond verdere exploitatie te duur. Greenpeace verwelkomt de sluiting van deze oude en gevaarlijke reactor, maar wijst er tegelijk op dat er nog minstens 500 miljoen euro nodig is om de reactor te ontmantelen.

De werkelijke reden voor de sluiting is puur economisch. Dit werd vandaag bevestigd door Petra Ullmann, woordvoerdster van E.ON, op de Duitse zender ZDF. Volgens Ullmann zou de reactor ook stilgelegd zijn zonder de Duitse uitstap uit kernenergie.

Met de sluiting van Stade is E.ON niet aan zijn proefstuk. Reeds in 1994 werd de reactor van Würgassen stilgelegd, eveneens om economische redenen.

Volgens Greenpeace Belgium gaat dezelfde redenering op voor Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Ook deze reactoren naderen de levensduur van 30 jaar en voor Doel 1 en 2 zijn volgend jaar enorme investeringen nodig om ze verder in bedrijf te houden voor slechts 10 jaar. Doel 1 en 2 verder openhouden is economisch onverantwoord in een concurentiële elektriciteitsmarkt. Door de de facto monopoliepositie die Electrabel weet te behouden, kunnen deze meerkosten echter afgewenteld worden op de elektriciteitsconsumenten die steeds luider protesteren tegen de hoge Belgische elektriciteitstarieven. "in plaats van te morren over de zogenaamd dure groene stroom zouden de grote industriële klanten beter de sluiting van Doel 1 en 2 vragen, om zo de tarieven te doen dalen" aldus Jan Vande Putte van Greenpeace. Uit correcte prijsvergelijkingen blijkt immers dat windenergie vandaag reeds goedkoper geworden is dan kernenergie (1). Volgens de Britse Regering zal tegen 2020 windenergie zelfs de allergoedkoopste vorm van elektriciteitsproductie zijn (2).

Notes :

(1) Zie o.a. Wind Force 12, een rapport in opdracht van de European Wind Energy Association en Greenpeace link...,

(2) Zie UK Energy Review, Department of Trade and Industry.

Documents :

* GO WIND - The UK Energy Review report : De "UK government's energy review" voorspelde dat wind de goedkoopste elektriciteit zal zijn tegen 2020, zelfs gerekend tegen de huidige marktprijzen, die externe kosten buiten beschouwing laten.

* GO WIND - Windforce 12 : The aim of this study is to assess whether it is feasible for wind power to achieve a penetration equal to 12% of global elecricity demand by 2020. A feasibility study whose implementation will depend on decisions taken by governments around the world.

* GO WIND - Windforce 12 (Executive summary (NL)) : Deze studie werd opgezet om na te gaan of het haalbaar is om met windenergie tegen 2020 een penetratiegraad te bereiken van 12% van de wereldwijde elektriciteitsvraag. Dit is geen voorspelling, maar een haalbaarheidsstudie. De implementatie ervan zal afhangen van de beslissingen die regeringen overal in de wereld zullen nemen.