Een ranking van de elektriciteitsleveranciers

Onafhankelijke informatiebron voor de consument

Persbericht - 30 januari, 2003
Brussel, 30 januari 2003 : Greenpeace heeft vandaag een lijst gepubliceerd waarin de elektriciteitsleveranciers worden beoordeeld op hun kwaliteit: verkopen ze 'vuile' of 'propere' stroom ? De lijst van 12 leveranciers die in Vlaanderen een vergunning hebben om elektriciteit te leveren, is van groot belang voor de middelgrote klanten die reeds vrij hun leverancier kunnen kiezen of de kleine klanten die dit zeer binnenkort kunnen doen. Door te kiezen voor groene stroom kan de klant milieuvriendelijke productie stimuleren en de sluiting van kerncentrales of steenkoolcentrales versnellen.

De resultaten laten zien dat er een grote verscheidenheid is, gaande van de allervuilste (het Franse EDF) tot een topper zoals Ecopower dat uitsluitend elektriciteit uit windenergie levert. Er tekenen zich duidelijk 3 groepen leveranciers af. De 'Groene' (Ecopower en Wattplus-Groen) verkopen uitsluitend stroom uit hernieuwbare bronnen. De 'Oranje' groep (met oa Luminus, Nuon en Wattplus) doet het beduidend beter dan het gemiddelde Europese bedrijf. De 'Rode' groep (EdF, de Duitse E.ON en RWE en Electrabel) doet het beduidend slechter, heeft een groot aandeel aan kernenergie in zijn aanbod én vertoont een hoge CO2-uitstoot. Opmerkelijk is wel dat Electrabel iets beter scoort dan de 3 overige uit de Rode groep.

Overstappen naar een milieuvriendelijke leverancier

Greenpeace vindt deze verscheidenheid hoopgevend. Tot nu toe was de klant immers verplicht om vuile stroom uit kernreactoren en steenkoolcentrales te kopen. Nu kan hij overstappen naar een betere (Oranje) of zelfs milieuvriendelijke (Groene) leverancier. Er zijn echter nog een groot aantal problemen om van een echt vrije markt te kunnen spreken. Vuile stroom wordt immers nog steeds financieel bevoordeeld. De verouderende kernreactoren zijn nauwelijks verzekerd tegen het gigantische risico dat ze vormen. De immense kosten van klimaatverandering zijn niet verrekend in de kWh-prijs van een steenkoolcentrale. Frankrijk subsidieert de export van zijn kernenergie naar oa België. Op die manier wordt propere stroom duidelijk benadeeld en wordt de groei ervan vertraagd. Daarom roept Greenpeace Minister Stevaert op om hier dringend tegen op te treden.

Het verschil maken

De kleine huishoudelijke klant kan de komende maanden echt het verschil maken. De komende weken valt te verwachten dat de leveranciers hun reclamecampagnes zullen lanceren om zoveel mogelijk klanten voor zich te winnen. Binnenkort zullen de eerste contracten aangeboden worden. Van cruciaal belang is dat de klant niet het eerste het beste contract tekent en zich goed informeert en vergelijkt. De themawebsite van Greenpeace is hiervoor het ideale instrument. De boodschap van Greenpeace aan de klant is duidelijk: 'stop geen kernreactor in je stopcontact maar kies voor groene stroom!'

"We vragen aan de klanten om alvast een intentieverklaring te ondertekenen op onze website, zodat we een duidelijk signaal kunnen sturen naar de leveranciers dat er echt een vraag is naar groene stroom en dat er dringend windmolens moeten gebouwd worden", verklaart Jan Van de Putte, van de Energiecampagne van Greenpeace.

De kleine consument vindt op de themawebsite van Greenpeace concrete tips om bewust een leverancier te kiezen.

Document :

* Stroom is niet gelijk aan stroom, een inleidend dossier : Op 1 juli 2003 is de electriciteitsmarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Alle Vlaamse gezinnen kunnen dan hun electriciteitsleverancier kiezen. Greenpeace heeft een klassement van die leveranciers opgesteld. Zo kan de consument zien dat er verschillen zijn. Het is de bedoeling dat aan de hand van het klassement gezinnen kiezen voor een milieuvriendelijke leverancier.

Onderwerpen