Geen plaats voor Euratom in Europese Conventie

Europa moet eindelijk hernieuwbare energie gaan promoten, veeleer dan kernenergie

Persbericht - 27 mei, 2003
Brussel, 27 mei 2003 : Een dertigtal actievoerders van Greenpeace hebben een spandoek bevestigd aan het Atomium. Daarmee klagen ze aan dat het Euratom-verdrag deel zal uitmaken van de toekomstige Europese Grondwet. Voor Greenpeace is de expliciete promotie voor kernenergie, zoals beslist in 1957, een anachronisme. Windenergie is de energiebron die tegelijk geloofwaardig en schoon is, en promotie verdient op Europese schaal . Greenpeace nodigt de nieuwe Belgische regering dan ook uit het werk dat is gerealiseerd onder de vorige legislatuur verder te zetten in de internationale instanties.

De Europese Conventie werkt aan een Grondwet voor Europa en heeft voorgesteld er het Euratom-verdrag uit 1957 aan toe te voegen. Dit is ronduit onaanvaardbaar. Onze kennis inzake fossiele en nucleaire energie is radicaal veranderd sedert de jaren '50. Het is evident dat er geen plaats meer is voor de promotie van deze energievormen in een duurzame energietoekomst. Het Euratom-verdrag is tendentieus, niet democratisch en zonder meer anachronistisch. In tegenstelling tot het Europees verdrag voor kolen en staal (afgeschaft in 2002), is Euratom niet begrensd in de tijd. Dat maakt van kernenergie de enige energievorm die expliciet wordt gepromoot in een Europese basistekst, verklaart Valéry Paternotte, verantwoordelijke voor de energiecampagne.

Dertien van de vijftien lidstaten (1) hebben nooit een kernprogramma ontwikkeld, laat staan beslist tot een kernuitstap. Een grondwet met daarin de expliciete promotie van kernenergie zou onaanvaardbaar zijn, niet enkel voor talrijke lidstaten maar, veel belangrijker, voor de meerderheid van de Europese burgers. De Eurabarometer (58.0) van december 2002 toont immers dat kernenergie en kernafval voor de Europeanen het meeste zorgen baren op het gebied van leefmilieu.

"De Europeanen zijn ongerust, hoe kan het ook anders ? We moeten er blijven op hameren dat kernenergie allesbehalve een noodzakelijk kwaad is. Ze is zeker niet onontkoombaar ! Het potentieel aan energiebesparing en aan hernieuwbare energie is enorm en quasi onbekend. Alleen de ontwikkeling van deze pistes verdient actieve promotie van de Europese regeringen", vervolgt Valéry Paternotte.

Greenpeace vraagt de nieuwe Belgische regering om te verhinderen dat het Euratom-verdrag deel gaat uitmaken van de nieuwe Europese grondwet en om actief werk te maken van internationale samenwerking voor de versterking van hernieuwbare energie.

"Tijdens de vorige legislatuur, heeft België beslist tot de uitstap uit kernenergie en zijn internationaal blazoen grondig opgepoetst. Het zou onbegrijpelijk zijn indien de nieuwe regering deze troeven verspeelt en de ontwikkeling van hernieuwbare energie niet zou promoten. De voorkeurbehandeling van kernenergie dient dan ook te worden stopgezet", besluit hij.

Notes: (1) Zeven lidstaten hebben geen nucleaire productie (Oostenrijk, Denemarken, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal), vier hebben op de een of andere manier besloten uit kernenergie te stappen (België, Duitsland, Nederland, Zweden) en twee hebben geen plannen voor nieuwe centrales (Spanje, Verenigd Koninkrijk).

Onderwerpen