Greenpeace eist een kernwapenvrije NAVO

Persbericht - 17 april, 2005
Greenpeace voert vandaag samen met actievoerders van Bomspotting (1) in een symbolische actie “burgerinspecties” uit op drie militaire locaties in België, met de bedoeling om de NAVO-lidstaten onder druk te zetten om afstand te doen van hun kernwapenarsenaal.

Greenpeace activisten verkleed als nucleaire raketten proeren het Nato-hoofdkwartier in Brussel te bereiken. Ze worden in de velden gearresteerd voor ze daar in slagen.

De inspecties vinden plaats op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel waar de kernwapens opgeslagen liggen, aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel en bij de SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Verschillende internationale Greenpeace activisten uit de NATO-landen waar Amerikaanse kernwapens staan opgesteld (Turkije, Duitsland, Nederland, Italië en het Verenigd koninkrijk) nemen deel aan de actie als 'wandelende kernbommen' of reuzengrote "Eyes of Mass Inspection", die ze meedragen tijdens de inspecties. "Zes Europese landen (België, Nederland, Duitsland, Turkije, Italië en het Verenigd Koninkrijk) herbergen momenteel naar schatting 480 Amerikaanse kernbommen op hun grondgebied" aldus Nicky Davies van Greenpeace International. "De NAVO-landen met kernwapens (de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) bezitten samen meer dan 10 000 nucleaire wapens. De proliferatiedreiging van kernwapens is nu groter dan ze in jaren is geweest, te meer omdat sommige landen niet langer willen wachten op de belofte van kernwapenstaten om volgens het Non-Proliferatie Verdrag (NPT) te ontwapenen, en zelf nucleaire wapenprogramma's opstarten." "In een tijd waarin de NAVO-lidstaten landen als Iran druk uitoefenen om af te zien van hun nucleaire ambities, is een situatie waarin niet-nucleaire NAVO-leden onderdak bieden aan Amerikaanse kernwapens ronduit hypocriet.""Greenpeace dringt er bij de NAVO op aan over te gaan tot nucleaire ontwapening en zo uit te groeien tot een kernwapenvrije alliantie, dit als een eerste stap naar een wereldwijde afbouw van het nucleaire wapenarsenaal."Het politieke en publieke onbehagen inzake de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens neemt toe in een aantal Europese landen, waaronder België."De Belgische regering tracht het NAVO-onderwerp zoveel mogelijk uit de weg te gaan, terwijl bijna alle politieke partijen de kernwapens liever zien verdwijnen van Belgisch grondgebied", bevestigt Wendel Trio van Greenpeace België. "Greenpeace vraagt de Belgische Senaat dan ook om de oproep tot het verwijderen van de NAVO-kernwapens van haar grondgebied te steunen, wanneer ze later deze maand een resolutie in die zin behandelt".De wapeninspecties door gewone burgers komen voort uit de frustratie over de aanhoudende geheimdoenerij van kernwapenstaten over de plaatsing van kernwapens. Actievoerders willen hiermee het Internationaal Recht ondersteunen, dat elke dreiging of gebruik van kernwapens als illegaal bestempelt (2), wat geleid heeft tot wereldwijde burgerinspecties van sites die verband houden met kernwapens.

Notes: Noot aan de redactie:(1) 'Bombspotting XL' wordt jaarlijks georganiseerd door een aantal vredes- en milieu-organisaties, om hun eis voor een kernwapenvrije NAVO kracht bij te zetten. http://www.bomspotting.be(2) Op 8 juli 1996 verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat het gebruik van en dreigen met kernwapens in het algemeen in strijd is met het internationale humanitaire recht. Kernwapenstaten hebben de wettelijke plicht om onderhandelingen door te zetten die leiden tot kernontwapening. Tevens werd uitgesproken dat kernwapens de ultieme bedreiging vormen voor de mensheid.

Onderwerpen