Rainbow Warrior blokkeert Amerikaanse oorlogsvoorbereidingen in Antwerpse haven

Greenpeace zet haar globaal protest voort tegen de voorbereidingen voor een oorlog in Irak

Persbericht - 14 februari, 2003
Antwerpen, 14 februari 2003 : Een veertigtal vrijwilligers hebben vanmorgen in de Antwerpse haven actie gevoerd -met meerdere boten. Zij protesteerden tegen de illegale oorlog in Irak. De actievoerders hebben No War geschilderd op de wand van de 'Catherine', een Amerikaans schip dat klaar was om te worden geladen. Vrijwilligers uit een vijftiental landen (Hongarije, Oostenrijk, België, Nederland, Turkije, Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Slovakije, Verenigd Koninkrijk, Rusland, Mexico, Denemarken, Tsjechische Republiek, Finland en Italië) hebben aan de actie deelgenomen.

"Een oorlog in Irak is illegaal, onmenselijk en in strijd met internationale verdragen", verklaarde Jan Vande Putte van Greenpeace op de plaats van het protest in de Antwerpse haven. "Een dergelijke oorlog zou in directe overtreding zijn met het Handvest van de Verenigde Naties. Als deze oorlog werkelijk van start gaat, dan zal dat verschrikkelijke gevolgen hebben zijn voor het Irakese volk, voor het leefmilieu en voor de internationale veiligheid. Bovendien is deze oorlog niet enkel moreel verwerpelijk, maar hij zal zeker geen oplossing bieden voor het probleem van de massavernietigingswapens. Eerder dan naar wereldvrede te leiden, is er een reëel risico op verspreiding van deze gevaarlijke wapens en dus een grotere internationale onveiligheid."

"Welke conclusie Hans Blix vandaag ook zal presenteren, het hoofdthema is niet hoe we afgeraken van de massavernietigingswapens van Irak maar wel hoe we ons kunnen ontdoen van alle massavernietigingswapens waar ook ter wereld", vervolgde hij.

Globale ontwapening is de enig mogelijke oplossing voor deze crisis. Dertig jaar geleden kwam de internationale gemeenschap onder auspiciën van de Verenigde Naties tot een overeenkomst om via een internationaal verdrag de kernwapens af te bouwen. Maar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben deze afspraken stelselmatig met de voeten getreden door hun kernwapenarsenalen uit te breiden in plaats van af te bouwen. Nu, voor het eerst, zeggen zij dat ze bereid zijn om deze wapens in te zetten tegen niet-nucleaire staten, met inbegrip van Irak, zelfs tegen de beslissing van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag in, dat zegt dat dreigen met een kernoorlog illegaal is.

"De houding van de Verenigde Staten en van het Verenigd Koninkrijk inzake massa vernietigingswapens is hypocriet en inconsistent. Terwijl hun betoog gaat over de gevaren van deze wapens in Irakese handen, controleren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk samen met drie andere leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties - Frankrijk, China en Rusland - het wereldarsenaal van deze wapens. De enige manier om van deze dreiging af te geraken zijn onderhandelingen voor ontwapening. En de landen die de meeste van deze massavernietigingswapens bezitten, de Verenigde Staten op kop, moeten het voorbeeld geven", besluit Jan Vande Putte.

"De wereldbevolking wil deze oorlog niet. De bevolking vraagt een vreedzame oplossing. Morgen zullen miljoenen mensen overal ter wereld vreedzaam demonstreren tegen deze oorlogsdreiging. George Bush en Tony Blair, samen met hun bondgenoten, negeren blind voor de publieke opinie dit groeiende verzet."

URL's :

* No War - Anti oorlogsplatform Irak

* No war - Cyberactie : Vraag dat de veiligheidsraad zich verzet tegen oorlog in Irak

Document :

* No war - Waarom wij tegen een oorlog in Irak zijn : Vijf redenen waarom wij tegen een oorlog in Irak zijn.

Onderwerpen