Spanje dumpt kernafval in de Kempen

Greenpeace overweegt om juridische stappen te ondernemen tegen het precedent dat met de aankomst van dit Spaans radioactief afval werd gecreëerd

Persbericht - 3 oktober, 2007
Greenpeace heeft via de pers vernomen dat er 5 à 8 kilo hoog radioactief afval vanuit Spanje in ons land is aangekomen (1). Het Spaanse afval werd naar het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol getransporteerd. Dit centrum moet contractueel de samenstelling van het afval controleren. Vervolgens zal het waarschijnlijk naar Dessel (Limburg) gebracht worden voor definitieve opslag. Volgens onze informatie wordt de Belgische staat eigenaar van Spaans kernafval dat nog miljoenen jaren radioactief en gevaarlijk blijft. Het contract dat het SCK tekende (en de daarmee gepaard gaande goedkeuring voor transport)(2) betekent dat België opdraait voor de kosten op zeer lange termijn...

Hethoog radioactief afval dat vandaag in België is toegekomen, werd geproduceerd inSpanje. Deze situatie staat in fel contrast met die in de jaren '80en '90. Toen werden nucleaire brandstoffen - geproduceerd doorBELGONUCLEAIRE(te Dessel) - naar ons land teruggebracht na gebruik inkerncentrales in Zwitserland en Nederland. Moet België vandaagook opdraaien voor afval van brandstoffen geproduceerd door derden?Dat is in elk geval een van de conclusies die we kunnen trekken uitdit voorval met Spanje.

"Dater een vracht van 5 à 8 kilo hoog radioactief bijna incognitovan Spanje naar België wordt vervoerd is op zich onrustwekkend;dat België er gedurende eeuwen voor moet opdraaien is nog ietsanders

", reageertJan Vande Putte van Greenpeace. "

Hetgaat over een precedent waartegen we ons moeten verzetten en onzeorganisatie zoekt momenteel uit welke juridische stappen ze kannemen.

"

Greenpaceroept de politiek en de openbare opinie op om zich af te vragen ofhet niet hoog tijd is om gevaarlijke en vervuilende kernenergie derug toe te keren.

"Hetis belangrijk eraan te herinneren dat de nucleaire industrie hetprobleem van zijn hoog radioactief afval niet heeft opgelost en dater maar een mogelijke oplossing is: stoppen er te produceren.

"Europa heeft al last genoeg met het radioactief afval dat de laatstejaren geproduceerd is. Bovendien zal het verlengen van de levensduurvan de Europese en Belgische kerncentrales het onoplosbare probleemalleen maar vergroten.

Verschillendestudies en onderzoeken tonen aan dat het mogelijk is om hetEuropese en Belgische (3) energielandschap te hertekenen. Belgiëheeft tot nu toe nog onvoldoende geïnvesteerd in energiebesparing en -efficiëntie.

Greenpeacehoopt echt dat de regeringsonderhandelaars tot een akkoord zullenkomen waarin voldoende aandacht wordt besteed aan energiebesparing en-efficiëntie, de ontwikkeling van hernieuwbare energie en dat zichhoudt aan de wet op de kernuitstap.

VVPR info: Jan Vande Putte, verantwoordlijke campagne ‘Klimaat/Energie’ Greenpeace 0496/161.584Elysabeth Loos, persdienst Greenpeace 0496/161.589

Notes: 1. El Pais, 3 oktober 20072. Toelating voor transport verkregen op 23 augustus 2007 door het Federaal Agenschap voor Nucleaire controle onder bevoegdheid van uittredend minister van Binnenlandse Zaken P. Dewael.3. Greenpeace publiceerde recent verschillende energiescenario's op Belgisch en Europees niveau die aantonen dat een energierevolutie mogelijk is. Deze rapporten zijn beschikbaar op www.greenpeace.be of via de persdienst.

Onderwerpen