30 jaar elektriciteit, 240.000 jaar radioactiviteit… Genoeg is genoeg!

Tihange 1 heeft niet langer bestaansreden: vervangcapaciteit is al meer dan voorzien

Persbericht - 30 september, 2005
Kernenergie stelt meer problemen dan het oplost. Dat wil Greenpeace bij de 30ste verjaardag van de kernreactor Tihange 1 nog maar eens duidelijk te maken. Een verjaardag die trouwens de laatste had moeten zijn. Vanochtend bouwde de milieuorganisatie een reuzegrote ‘radioactieve verjaardagstaart’ aan de voet van de kerncentrale. Er bestaat nog altijd geen enkele oplossing voor het beheer en de opslag van het hoogradioactief afval. Wel staat vast dat dit afval nog honderdduizenden jaren gevaarlijk radioactief zal blijven. In de loop van de namiddag zal Greenpeace kopies van deze ‘radioactieve verjaardagstaart’ overhandigen aan de voorzitters van de federale regeringspartijen. Daarmee wil de organisatie nogmaals pleiten voor een zo spoedig mogelijke uitstap uit de kernenergie. Dat is nu al perfect mogelijk dankzij de voorziene investeringen in de bouw van nieuwe, efficiënte elektriciteitscentrales en hernieuwbare energie (1). Ons land beschikt bovendien over een immens potentieel aan energie-efficiëntie (2). Greenpeace vraagt aan de federale regering om zonder dralen de oudste kerncentrales in ons land te sluiten.

Vergelijkende tabel tussen de capaciteit van de drie oudste Belgische kerncentrales en de nu al verwachte vervangingscapaciteit.

30 jaar electricteit staat gelijk aan 240.000 jaar radioactiviteit. Vanochtend bouwde Greenpeace een 'radioactieve verjaardags taart in Tihange'

"Wij zijn hier niet om de verjaardag van een kernreactor te vieren,maar om duidelijk te maken dat deze reactor elk jaar opnieuwhoogradioactief afval voortbrengt. Deze radioactiviteit zal nog velehonderdduizenden jaren een bedreiging vormen voor onze leefomgeving.Want dertig jaar na het inwerking treden van de kernreactor van Tihange1, weten we nog altijd niet wat aan te vangen met het nucleaire afval",aldus Jean-François Fauconnier van Greenpeace. "Het is dus tijd om deproductie ervan stop te zetten."

Het hoogradioactief afval is erg geconcentreerd en toxisch: als eenvoorraad van één ton na duizend jaar zou beginnen lekken, dan bevat hetnog voldoende radioactiviteit om 100 kubieke kilometer water tevervuilen. Niemand heeft ook maar enig perspectief op het verantwoordbeheer van dit afval, terwijl we weten dat het minstens 240.000 jaarradioactief blijft. De huidige gesprekken met de gemeenten Mol-Desselen Fleurus-Farciennes gaan trouwens alleen maar over de opslag vanlaagradioactief afval.

Door de levensduur van de kerncentrales met tien jaar te verlengen - de30ste verjaardag van Tihange 1 was normaal gezien de laatste geweest -wordt het probleem van het hoogradioactief afval alleen maar groter, endat voor de komende 12.000 generaties…

"Momenteel investeren verschillende bedrijven inelektriciteitscentrales met een hoog rendement. In totaal gaat het overeen capaciteit van 2.400 MW, of meer vermogen dan de drie oudsteBelgische kernreactoren samen. Tel daarbij nog de investeringen in detwee offshore windmolenparken op zee, en de toekomst van onzeelektriciteitsvoorziening is zonneklaar", zo benadrukt Jean-FrançoisFauconnier, "Bovendien heeft België er alle belang bij om hetpotentieel aan energiebesparing in ons land te benutten. Zo kunnen wein alle sereniteit effectief een einde maken aan het nucleaire tijdperkin ons land."

Op Europees niveau heeft Greenpeace recent nog een rapport (3)gepubliceerd, waaruit blijkt dat Europa perfect zijn kerncentrales kansluiten en tegelijk de uitstoot van CO2 drastisch kan verminderen. Hetenergiescenario dat de basis vormt van dit rapport maakt duidelijk dattegen 2050 hernieuwbare energiebronnen kunnen instaan voor bijna dehelft van de energievraag in de Europese Unie. En dat het eveneensmogelijk is om in dezelfde periode de uitstoot van CO2 met 75% teverminderen.

"Wij hopen dat de partijvoorzitters al hun gewicht in de schaal leggen,zodat België eindelijk een nieuw energietijdperk kan binnenstappen: datvan de energie-efficiëntie en van heuse schone en hernieuwbareenergieproductie. Het zal ook onze energie- onafhankelijkheid ten goedekomen", zo concludeert Wendel Trio, campagnedirecteur van Greenpeace."Om hierin te slagen is het noodzakelijk de kerncentrales te sluiten enzo de weg vrij te maken voor investeringen in hernieuwbareenergieproductie."

De discussies over de wet op de kernuitstap zijn duidelijk achterhaald.De Belgische industrie heeft niet gewacht op de nucleaire vervaldag omte investeren in nieuwe vervangende productiecapaciteit. De verjaardagvan Tihange 1 kan resoluut de laatste zijn. Een redenering die ookopgaat voor de kernreactoren van Doel 1 en 2.

Notes: 1) Vergelijkende tabel tussen de capaciteit van de drie oudsteBelgische kerncentrales en de nu al verwachte vervangingscapaciteit.Essent bouwt twee warmtekrachtkoppelingcentrales van 130 MW (bij Ineos) en 400 MW (bij BASF), een centrale van 800 MW is voorzien bij Sidmar en Nuon wil tussen nu en 2008, 500 miljoen euro investeren om drie warmtekrachtkoppelingcentrales te bouwen (totale capaciteit 700 MW). Recent heeft ook Tessenderlo Chemie aangekondigd dat het een elektriciteitscentrale wil gaan bouwen van 400 MW.Voeg hierbij ook nog de investeringen in het offshore windmolenpark van C-Power (216 tot 300 MW), alsook het project voor een tweede windmolenpark in de Noordzee van het Consortium Eldepasco tegen 2009 (150 MW).2) Een rapport gerealiseerd door het studiebureau e-ster bevestigt het immense potentieel op korte termijn van energie-efficiëntie in België: 9.510 GWh, ofwel een besparing die gelijk staat met het elektriciteitsverbruik van 2,3 miljoen Belgische huishoudens en die realiseerbaar is in twee jaar. Op middellange termijn (tien jaar) is het dankzij meer energie-efficiëntie mogelijk om 30% te besparen op het elektriciteitsverbruik in ons land.3) Studie beschikbaar op www.greenpeace.be of via de persdienst.

Onderwerpen