Verklaring van Greenpeace over de oorlog tegen Irak

Persbericht - 20 maart, 2003
Brussel, 20 maart 2003 : Greenpeace betreurt deze onwettige unilaterale oorlog tegen Irak en roept op tot een staakt-het-vuren met onderhandelingen over vrede en ontwapening.

Gerd Leipold, algemeen directeur van Greenpeace International zei :

"Deze aanval betekent een belangrijke stap achteruit, weg van internationale vrede en veiligheid en kondigt de start aan van een gevaarlijke nieuwe wereldorde, gebaseerd op unilaterale beslissingen. Oorlog is geen oplossing, het is een deel van het probleem.

Deze oorlog betekent een gevaarlijk precedent voor toekomstige conflicten met andere landen die internationale verdragen schenden, zoals India, Pakistan, Noord Korea en Israel. De vastberadenheid van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten om de wet te ontkennen, maakt ons bezorgd dat er oorlogsmisdaden zullen worden begaan en dat de internationale wetten voor de bescherming van burgers en het leefmilieu zullen worden genegeerd.(1)

Greenpeace vreest dat deze oorlog vernietigende humanitaire en milieugevolgen zal hebben. We zullen blijven doen wat we kunnen om de internationale gemeenschap ervan te overtuigen dat oorlog niet het pad is naar wereldwijde veiligheid. Deze aanval mag niemand die vrede, democratie en internationale wetgeving hoog in het vaandel draagt, onberoerd laten.

We roepen alle burgers, overheden en internationale organismen op hun verzet tegen deze illegale oorlog te verdubbelen en te pleiten voor evenwicht en gelijkheid.

Alleen zo kan deze oorlog vervroegd tot een einde worden gebracht en kan een toekomst worden vermeden die enkel en alleen door het eigenbelang van de machtigen wordt bepaald."

(1) Zie Greenpeace International website - No War

Document :

* No war - Waarom wij tegen een oorlog in Irak zijn : Vijf redenen waarom wij tegen een oorlog in Irak zijn.

Onderwerpen