2 намерени резултати
 

Инвестиционно предложение на ТЕЦ “Брикел” застрашава района на Стара Загора и...

Съобщение за печата | август 10, 2018 в 17:52

Районът вече страда от високи нива на замърсители във въздуха, а Гълъбово е единственото място в Европа със завишени нива на серен диоксид.

АЕЦ „Козлодуй“ 5 и 6

Страница | март 6, 2014 в 17:51

Относно: Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД за „Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“.

1 - 2 от 2 резултата