Автор: Виолета КеремедчиеваТЕЦ "Република", Перник

“Топлофикация - Перник” е глобена от районната екоинспекция с 15 хиляди лева за замърсяване на въздуха и решението е потвърдено от съда [1, 2]. То е окончателно и не подлежи на обжалване. Санкцията е наложена в следствие на сигнал по телефона на РИОСВ, който става причина за проверка. Установява се, че ТЕЦ “Република” изпуска отпадъчни газове през комин 1, който не е снабден със сероочистваща инсталация, което е неспазване на комплексното разрешително.

Случаят е показателен за две неща — когато гражданите се задействат, случва се и контролните органи да откликнат. Тромавите процедури често са причина хората да се отказват да сезират. Вредната мисъл, че нищо не зависи от тях се превръща в основа на апатичното съжителство с всякакви безобразия. Малко по малко клишето “бездействието на институциите” се превръща в извинение и за бездействието на хората. Най-лошото в случая е, че си вкарваме автогол — дори да се установи замърсяване при проверката, на нарушителя му се разминава по-леко, тъй като липсата на сигнали кара институциите да решат, че нарушението е еднократно. Един вид, всички знаем, че нарушителят ни трови, но няма доказателства. Това не е изключение, случва се непрекъснато в практиката ни.

Налага се спешно всички да се разделим с вредната мисъл, че нищо не зависи от нас и да настояваме за чистия въздух, който е наше право. Както показаха данните, изнесени от на инициативата на лекари и медицински специалисти "София без маска", изключително високата преждевременна смъртност заради смога от около 10 хил. души годишно() ни поставя на челно място сред страните членки в тази класация. С други дими, ако не слушаме еколозите, нека поне послушаме лекарите — "Трябва да действаме сега за по-добро качество на въздуха и ще търсим незабавни краткосрочни мерки, които могат да окажат позитивен ефект върху здравето", заяви пред журналисти д-р Александър Симидчиев, председател на изпълнителния борд на асоциация "Въздух за здраве".  1. Решение на Районен съд —Перник, който потвърждава глобата и решението на РИОСВ-Перник: http://rspernik.com/vnv/2018/DEC/rsweb-03/00704518/02621218.htm

  2. Решение на Административен съд — Перник, който потвърждава решението на Районния съд: http://www.adminsadpernik.org/dela/web_update_052018/0074d818/21450918.htm

  3. https://ec.europa.eu/jrc/en/news/air-quality-atlas-europe-mapping-sources-fine-particulate-matter

  4. http://unmaskmycity.org/bg/project/sofiabg/