от Робърт Майърс, януари 2015 г.

Тема, която често се повтаря в кино изкуството е т.нар. жанр „Последният човек на Земята” (“Last Man on Earth”). Катаклизъм или опасно заболяване са заличили по-голямата част от човечеството и са оставили оцелелите да мутират по ужасен начин в опасни чудовища - с изключение на един герой, който броди из празния свят, търсейки начин да започне отново цивилизацията.