Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа

и как екологичните решения могат да процъфтят

Публикация - юни 16, 2015
Производството на ябълки и овощарството като цяло са един от най-химически интензивните сектори от европейското селско стопанство.

Ябълкови градини

Вземайки предвид, че ЕС е един от водещите производители и потребители на ябълки в света, както и че ябълките са най-популярният плод в ЕС, важността на този сектор е очевидна. Произвеждането на храната ни в селскостопанска система, която е силно зависима от синтетични-химически пестициди, има своите последици.

Повече може да прочете в резюмето на доклада на български език „Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа и как екологичните решения могат да процъфтят“, както и в доклада на английски.

Тестове на ябълкови градини - резюме