Често задавани въпроси

Основни въпроси и отговори за „Прахоброячи“

Възможно ли е чрез устройството (тъй като то ще е включено към Wi-Fi мрежата на даденото домакинство / офис) да има достъп до лична / конфиденциална информация?

 1. Устройствата са защитени, колкото останалите компютри и мобилни устройства свързани към Wi-Fi мрежата. Ако хакер има уменията и инструментите, за да проникне в Wi-Fi мрежата на домакинството ви, то вероятно би успял да го направи и през прахоброяча.

Има ли опасност от теглене на данни/информация от потребителя чрез устройството? Защо трябва да е включено към Wi-Fi?

 1. Моля, вижте отговора по-горе.

Нямам Wi-Fi в дома си. Може ли да ползвам мобилен интернет?

 1. Възможно е само, ако ползвате 3G рутер, който може да направи локална Wi-Fi мрежа. Прахоброячите разполагат единствено с Wi-Fi модули за комуникация и е задължително да има Wi-Fi мрежа, за да работят.

Как ще разбера, че батерията на устройството е изхабена? Има ли индикатор?

 1. Статусът на батерията за всяко устройство ще се вижда на сайта на „Грийнпийс“ и ще показва дали батерията е ОК или има нужда от зареждане.

Може ли устройството да е непрекъснато включено в контакта?

 1. Да, устройството може да работи и ако е включено постоянно в контакта.

Трябва ли да е открита терасата ми, за да поставя устройството?

 1. Устройствата замерват запрашеността в средата, в която се намират. Ако терасата е остъклена може да отчита запрашеност, която е различна от тази в околната атмосфера.

Как и къде трябва да поставя устройството? Има ли опасност за неговата цялост при дъжд/силен вятър/сняг?

 1. Кутията на устройството е много здрава, все пак е добре да не пада от високо и да е под навес, за да е защитена от валежи.

При каква температура на въздуха устройството спира да работи?

 1. Устройството е предвидено да работи при температура от -15 до +45 градуса.

Какво ще стане, ако по някаква причина устройството не предава данни за някакъв период от време?

 1. В такива случаи устройството ще съхранява данни за последните 5 дни и ще я предаде щом се възстанови връзката със сървъра.

Къде ще се съхранява информацията от устройствата? Кой ще има достъп до нея?

 1. Информацията от устройствата ще се съхранява на уеб сървъри от Digital Ocean. Всичката информация за показанията ще е достъпна за всеки през сайта на „Грийнпийс“. Достъп до не-публичните данни за всяко устройство (например имейл адрес и пълен физически адрес) ще са достъпни само за служители на Роботев и „Грийнпийс“.

Какви опасности съществуват от това, Че кодът за работа на устройството ще е отворен? Може ли някой да злоупотреби с това?

 1. На този етап ще отворим кода за контролерите на самото устройство. Там рискът е много малък и ще трябва физически достъп до устройството, за да се нанесат вреди. Отварянето на кода на сървъра крие големи рискове и засега ще остане затворен.

Колко често ще се правят замервания на ден? Как и кога устройството ще предава информацията?

 1. Устройството ще прави замерване на всеки час и ще изпраща данните към сървъра веднъж на 24 часа.