Слънчеви истории

Страница - юли 20, 2018
Слънчеви истории за възможната положителна промяна в енергийната система

В поредицата "Слънчеви истории" ще разказваме за добрите примери на хора или общности, които сами произвеждат енергията, от която се нуждаят от възобновяеми енергийни източници. Ще ви води в различни краища на страната в музеи, читалища, хижи и къщи, и ще ви срещаме с хора, направили първата крачка към нова енергийна система.

Система, при която отделните потребители са и производители на електроенергията, от която се нуждаят, а замърсяващите изкопаеми горива са отживелица.